Dobbelt så mange gårdsbruk lagt ned i hans tid

– Det skyldes at dagens regjering har dratt fordel av tilrettelegging fra den forrige, sier Trygve Slagvold Vedum (Sp).

Trygve Slagsvold Vedum i brun skinnjakke og lyseblå skjorte

Dobbelt så mange gårdsbruk ble lagt ned i Hedmark og Oppland da Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Senterpartiet styrte.

Foto: Erlend Jones Solfjeld / NRK

En gjennomgang NRK har gjort viser at det ble lagt ned mer enn dobbelt så mange gårdsbruk i perioden 2009–2013 sammenlignet med perioden 2013–2017 i Hedmark og Oppland. I den første perioden ble det lagt ned 449 bruk, mot 179 i perioden etter. Senterpartiet, og også Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum sjøl, styrte Landbruksdepartementet i den første perioden.

– Dette har skjedd på tross av Høyre

Slagsvold Vedum mener utviklinga har skjedd på tross av den blå regjeringa.

– Jeg styrket tollvernet i 2012, noe som ga økte inntektsmuligheter i landbruket. Dessuten ble det et meget bra landbruksoppgjør under meg i 2013, noe som fikk effekt i 2014 og 2015. Stortinget har også flere ganger gått inn og økt rammene for Stortinget, sier Slagsvold Vedum, som legger til at de blå også har vært svært heldig med været som har gitt gode avlinger.

Trygve Slagsvold Vedum og Gunnar A. Gundersen

IKKE OVERRASKET: Gunnar A. Gundersen (Høyre) er ikke overrasket at nedleggelsen av bruk har bremset kraftig opp.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Han mener derfor at regjeringa ikke har noen ære for utviklinga, og illustrerer det med følgende jordnære eksempel.

– En kalv er ikke ei mjølkeku før etter tre år. En kan ikke se dette fra år til år.

Gunnar A. Gundersen, som har vært landbrukspolitisk talsmann for Høyre på Stortinget, er ikke overrasket.

– Vi har løst opp i restriksjoner og reguleringer og dermed gitt troen på en framtid innen jordbruket. Det er også god lønnsomhetsutvikling i jordbruket, sier Gundersen.

– Regjeringen har ikke æren

Lars Opsal fra Veldre i Ringsaker har 50 mjølkekyr i et samdriftsfjøs med naboen. Fjøset ble bygget i 2011. Det betyr at han driver dobbelt så stort som den gjennomsnittlige mjølkebonden, og dermed er en type bonde regjeringa ønsker seg. Han har da også fått bedre økonomi de siste årene, men gir ikke regjeringa æren.

– Det skyldes gode avlinger de tre siste årene, og så har Tine drevet godt og gitt oss en god mjølkepris.

Lars Opsahl jr.

Bedre økonomi. Lars Opsal jr. har fått bedre økonomi, men gir ikke regjeringa æren.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Opsal er også nestleder i Hedmark Bondelag, og er ikke overrasket over at færre bruk blir lagt ned. Men heller ikke her gir han regjeringa æren.

– Jordbruksoppgjøret i 2013 var godt. Da satt Slagsvold Vedum som landbruksminister. Det fikk effekt først i 2014 og 2015, sier Opsal. Han påpeker også at Høyre og Frp ikke har fått ført den landbrukspolitikken de ønsket.

– Frp ville halvere støtten til landbruket. Høyre ville redusere den. Stortinget har gått inn og korrigert de i flere jordbruksoppgjør og også i landbruksmeldinga i en retning vi synes er positiv, sier han.

Heller ikke de rød-grønne frikjennes

Han illustrerer dette med følgende eksempel: I det siste tilbudet fra staten ville han tapt 80.000 kroner, det endte med 40.000 kroner. Han synes likevel at det er positivt at det har vært økt fokus og forståelse for matproduksjon de siste årene, og at de store brukene har fått bedre økonomi. Men han understreker også at de små og mellomstore må med. Og han frikjenner ikke de rødgrønne:

– Vi var heller ikke fornøyd med dem. Blant annet brøt vi jordbruksforhandlingene i 2012 da Senterpartiet satt med landbruksministeren.