Ønsker et inkluderende friluftsliv

DNT vil ha en dugnad for at flere med fremmedkulturell bakgrunn skal få oppleve norsk natur. Det å få folk i aktivitet ut i naturen er en nøkkel til god inkludering, mener Turistforeningen.

Styreleder i DNT, Berit Kjøll mener friluftsliv er god inkludering

VIL HA MED FLERE: Styreleder i DNT, Berit Kjøll vil jobbe for at flere med fremmedkulturell bakgrunn kommer med i friluftsaktiviteter.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Den Norske Turistforening har i helga sitt landsmøte i Lom. Her inviterte DNT, kommuner og andre organisasjoner til å være med på dugnad for et inkluderende friluftsliv.

Ved å være med på friluftsaktiviteter kan de som er nye i Norge, bli kjent med norsk natur og kultur, og få sosial kontakt og språktrening. Dermed kan overgangen til hverdagen i norske lokalmiljøer kan bli lettere, mener Turistforeningen.

Styreleder i DNT, Berit Kjøll sier foreningen vil jobbe for å tilrettelegge inkluderende aktiviteter i samarbeid med andre lokale aktører.

– Vi vil også jobbe for at kommunene får ordninger for utlån av aktivitetsutstyr slik at alle kan delta, uavhengig av økonomi, sier Kjøll som legger til at DNT også vil arbeide for at det etableres statlige støtteordninger til utstyrsutlån.