NRK Meny

Distriktsopprør om kraftkroner

Mange kraftkommuner frykter de vil miste mange millioner kroner dersom regjeringens energimelding blir vedtatt. Det blir foreslått å vurdere dagens ordning med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. For 8 kommuner i Gudbrandsdalen vil dette bety til sammen rundt 75 millioner i året, og de ba i dag om at dagens ordning blir opprettholdt.

Harpefoss kraftverk
Foto: Reidar Kjæstad / NRK