Dette er Teater Innlandet

Onsdag blir det avgjort om Hedmark og Oppland får nytt regionteater eller ikke. Henger du med i teaterdebatten? Her er vår guide til Teater Innlandet.

Hæ? Teater hva?

Teater Innlandet skal være et profesjonelt teater for begge innlandsfylkene.

Hedmark har i dag Hedmark teater , som er et regionteater som turnerer i Hedmark (og de siste årene noe i Oppland), mens Oppland er det eneste fylket i landet uten en satsing på profesjonell scenekunst.

Hedmark teater er et av de minste regionteatrene i Norge, med et statstilskudd på snaut 13 millioner kroner i 2009. Etableringa av Teater innlandet forutsetter at Hedmark teater legges ned og fases inn i det nye teatret for de to fylkene.

Fra prøvene på Bygdejævler, Hedmark teater
Foto: Erlend Moe / NRK

Så - hvem fant på dette?

Idéen om et teater for det indre Østlandet er ikke ny, men saken kom opp for fullt under valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget høsten 2007. Arbeiderpartiets ordførerkandidater i regionen frontet saken.

Allerede i statsbudsjettet samme høst ble det bevilget 1 million kroner fra Kulturdepartementet til utredningsarbeid for å starte opp et Teater Innlandet.

Den uavhengige konsulenten Gunnar Thon Lossius ble satt på saken.

Hva er Lossiusmodellen?

Gunnar Thon Lossius leverte sin utredning i september 2008.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Hovedkontoret blir i Hedmark teaters nåværende lokaler på Hamar. Her skal både administrasjonen og produksjonsapparatet samles.
  • Én teatersjef er kunstnerisk leder og bestemmer reportoiret. Den faste staben blir på 19 -19,5 årsverk. Dette omfatter alt fra regnskapsmedarbeider til kunstnerisk konsulent. Teatret skal ikke ha fast ansatte skuespillere, regissører eller andre på den kunstneriske sida. Alle skal leies inn på prosjektkontrakter.
  • Hedmark teaters regionkontorer legges ned. Disse ligger på Tynset og Kongsvinger
  • Teatret skal turnere i hele Hedmark og Oppland, i en modell som ligner mye på den Hedmark Teater har i dag. Teater Innlandet skal ha 12-15 oppsetninger hvert år, og de fleste skal produseres av teateret selv.
  • Budsjettet blir på 35 millioner kroner, hvorav omtrent 31 millioner skal betales av Staten og de to fylkeskommunene.

Les hele Lossius-rapporten her

Hva går bråket ut på?

Allerede samme dag som rapporten ble lagt fram ble det klart at det var mye uenighet om teatret.

Kritikken kom blant annet fra sentrale politikere i Oppland.

Det ble også reist kritikk mot at regionkontorene i Hedmark ble foreslått lagt ned.

Kritikerne mener Lossiusmodellen er en gammeldags regionteatermodell som ikke tar opp i seg at scenekunstfeltet har endret seg mye de siste årene.

I dag er det mange frilansere og frie grupper som en kan kjøpe produksjoner av eller engasjere i ulike prosjekter.

De mener også at for mye av den kunstneriske makten blir samlet i ett miljø og i én person (teatersjefen).

Hedmark teater og deler av det frie feltet i Oppland støtter Lossius` teaterplan.

Så - hva vil kritikerne ha, da?

Kritikerne har lenge snakket om at de ønsker det de har kalt en nettverksmodell. Hva dette innebærer i praksis ble klarere da representanter fra fire scenekunstmiljøer i Oppland (Peer Gynt på Vinstra, Teaterforum Lillehammer, Granavollen og Sol av Isfolket på Fagernes) la fram en felles rapport for fylkespolitikere fra Oppland 20. januar 2009.

De mener man med en desentralisert organisering av det profesjonelle scenekunsten i Oppland kan man spare administrasjonsutgifter og få flere produksjoner for pengene.

De ønsker seg rett og slett ikke noe regionteater, men en ny satsing på scenekunst i Oppland (og eventuelt Hedmark) med penger fra Staten og Fylkeskommunen.

  • Publikum skal få teater produsert ute i de ulike regionene, heller enn at de får besøk av et turnerende teater.
  • Initiativet til oppsetninger kan komme fra ulike aktører i scenekunst-miljøene. Det skal ikke være en teatersjef, men en liten, fast kunstfaglig kompetent stab på 1-3 årsverk og med innleid ekstern fagkompetanse på prosjektbasis.
  • Eksisterende fagmiljøer i regionen og deres nettverk kan brukes til oppsetningene. Ellers kan forestillinger kjøpes inn fra ulike frie grupper rundt i landet.

Radiointervju med Torveig Dahl og Kjersti Stenseng (6 minutter)

Hele rapporten er lagt ut på scenekunst.no.

Politisk splittelse

Teater Innlandet skal opp på et felles fylkestingsmøte for Hedmark og Oppland 18.mars på Honne på Biri.

Blant Hedmarkspolitikerne er det stort flertall for teateret. Men det kreves også at det er flertall i Oppland, og der er det full splittelse.

Opposisjonen i Oppland, som er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet, har sagt klart at de kommer til å stemme nei. Arbeiderpartiet er splittet, og minst to av fylkestingsrepresentantene er imot. Spørsmålet er om de vil følge partipisken og stemme i tråd med vedtaket som ble gjort på Oppland Aps årsmøte eller ikke. Hvis en av dem stemmer nei, blir det ikke noe av Teater Innlandet.

Se også: Ap sier ja til Teater Innlandet

Se også: Hardt press fra Giske

Det kan bli gjort endringer i teaterplanene for å få flertall og for å få et så stort flertall som mulig. Forslaget til kompromiss som et politisk teaterutvalg har kommet med, er kontroversielt. Der står det blant annet at Teater Innlandet skal "hente alt det vesentlige av forestillingene fra scenekunstaktører i Innlandet, så sant det er tilgjengelig et tilbud av tilfredsstillende kunstnerisk kvalitet".

Hva med oss publikummere?

Konflikten dreier seg om arbeidsplasser og prestisje, men kanskje aller mest om hva slags tilbud publikum skal få. Hva sikrer publikum i Hedmark og Oppland det beste teatertilbudet? Er et sterkt, profesjonelt produksjonsmiljø på Hamar det som gir publikum i Vågå, Fagernes eller Tynset det beste tilbudet? Er de mindre miljøene rundt i fylkene i stand til å få i stand profesjonelle oppsetninger av god kvalitet?

Onsdag blir det som kalles den viktigste kulturpolitiske saken i Innlandet på flere år avgjort.