Suksess med blinkende elgskilt

De blinkende elgskiltene langs riksveg 3 i Østerdalen fikk bilister til å bremse opp. Nå vil Statens vegvesen prøve skiltene flere steder.

Skal redde apekatter på Zanzibar

De nye elgskiltene har fått bilistene til å kjøre saktere.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hedmark er det fylket i landet med flest viltpåkjørsler. For litt over et år siden satt Statens vegvesen opp blinkende elgskilt på elgutsatte strekninger i Stor-Elvdal og Rendalen. Skiltene blinker når det er størst fare for at elgen trekker over vegen, ut fra flere års forskning ved Høgskolen på Evenstad.

Blinkende elgskilt skal redusere antall ulykker

Målinger gjort i vinter viser at skiltene får bilistene til å kjøre saktere.

Ingen elgpåkjørsler

Statens vegvesen har gjort målinger i vinter som viser at når elgskiltene blinker går gjennomsnittsfarten ned 4 km/t.

Det viser at det har en betydning. Vi tror folk blir mer overvåkne, og regner med at de blir mer oppmerksomme, sier sjefsingeniør i Statens vegvesen Rolf Sevendal.

Han vil derfor kalle forsøket i Stor Elvdal og Rendalen vellykka, men om det har noen stor trafikksikkerhetseffekt mener han er et annet spørsmål.

Så vidt jeg vet har det ikke vært elgpåkjørsler i det området i vinter. Men det er få personskadeulykker i elgkollisjoner, så om det har noe å si for reduksjon av personskader i trafikken totalt er mer usikkert, sier Sevendal.

Elgpåkjørsel (Illustrasjonsfoto)

De blinkende elgskiltene skal forhindre slike møter med elgen på vegen.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix

Men han mener det kan virke som om de blinkende elgskiltene har større effekt enn de andre elgskiltene som står langs norske veger.

Varselskilt mot elgfare virker dårlig

Setter opp flere skilt

Etter erfaringa med de blinkende elgskilta på rv 3, gjør også Statens vegvesen et forsøk med blinkende elgskilt på rv 25 mellom Elverum og Trysil. Strekningen har også stort elgtrekk og det har vært mange elgpåkjørsler.

Elgen har det samme mønsteret i trekket sitt der, så vi tror skiltene også kan fungere der, sier Sevendal.

Skiltene der får en tilleggsfunksjon, slik at de ikke blinker hele tiden, men blir utløst 200 meter før biler passerer.

De blinkende elgskiltene er også aktuelle for å hindre utrydning av apekatter på Zanzibar.

Skal redde apekatter på Zanzibar