NRK Meny
Normal

Derfor skal Jørstadmoen legges ned

NRK har lest det hemmelige dokumentet "Forsvarstudien 07" der det står hvorfor Jørstadmoen militærleir i Lillehammer bør legges ned.

Foreløpig vil ikke Jørstadmoen kommentere ryktene om nedleggelse.

Tore Ellingsberg, oberst og nestkommenderende på Jørstadmoen, har ikke tidligere villet kommentere rykter om at leiren skal legges ned.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Dokumentet er forvarssjefens fagmilitære innstilling til regjeringen og Stortinget og skal etter planen offentliggjøres først i november måned.

I dokumentet går det frem at forsvarssjefen argumenterer med  økonomiske forhold når han vil avvikle aktivitetene ved Jørstadmoen.

Forsvarssjefen foreslår primært å overføre oppgavene til Kolsås, Kjeller og Oslo, men viser til flere mulige løsninger.

287 millioner i investeringer

Ifølge dokumentet vil det koste Forsvaret 287 millioner kroner i rene investeringer å flytte aktivitetene fra Jørstadmoen militærleir og spre dem til Kolsås, Kjeller og Oslo. 

Ifølge beregninger skal likevel denne investeringen være dekket inn i løpet av bare fem år. Beregningene viser nemlig til store årlige innsparinger med hensyn til personellkostander, husleie- og driftskostnader.

Ifølge "Forsvarstudien 07" er oppsplitting av arbeidsoppgaver og flytting til henholdsvis Kolsås, Kjeller og Oslo ikke bare best ut fra en økonomisk beregning, men også dersom man tar hensyn  personell- og familiepolitikk . Vel og merke på sikt, presiseres det. 

Forsvaret mener blant annet at rekrutteringspotensialet er langt større i Oslo-området. I tillegg mener man at tilbudet til militærpersonellets familier er bredere når det gjelder utdanning og arbeidsmarket.

Fire ulike flyttealternativer

I tillegg til den anbefalte flytteløsningen viser dokumentet til ytterligere tre alternative muligheter for organisering av aktivitetene ved Jørtsadmoen i fremtiden. 

Ett av alternativene man har sett på er å beholde mange av dagens aktiviteter på Jørstadmoen, men flytte ledelse, strategiseksjon, avdeling for såkalt INI-styring samt deler av ressurskontoret til Oslo. 

Det er også kostnadsberegnet et alternativ med oppstykking og flytting til Oslo, Kjeller, Kolsås og Elverum og et siste alternativ med flytting av arbeidsoppgavene til Oslo, Kolsås, Kjeller, Elverum og Sessvollmoen.