Demonstrasjon mot sporforslag

Rundt 800 personer møtte opp i Hamar i kveld for å demonstrere mot Jernbaneverkets forslag til ny jernbanetrase gjennom byen. Forslaget til Jernbaneverket går ut på å legge nytt dobbeltspor gjennom strandsonen i Hamar, noe flere sentrale politikere er imot.

Mange mennesker samlet for å protestere mot Jernbaneverkets planer. Tog passerer nordfra. Illustrasjoner fra Jernbaneverket. Applaus. FRA RUBRIKKTEKST: