Deler ut nettbrett til alle elevene

KONGSVINGER (NRK): Kongsvinger prøvde ut nettbrett i en førsteklasse i fjor, og mener resultatene er så bra at de nå gir alle elevene nettbrett.

Eirin Tone Hestnes Elfmark

NETTBRETT: Lærer på Langeland skole Eirin Tone Hestnes Elfmark mener nettbrett gir bedre leseopplæring.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I Kongsvinger blir nå mange bøker erstattet av nettbrett på skolene.

– Målet er å få til bedre læringsresultater, mer trivsel og mestring i læringssituasjoner, oppvekstsjef i kommunen, Kjersti Vevstad.

– Gir bedre læring

Olava Krogsæter og Tobias Petersen Øverleir går i førstetrinn på Langeland skole og de liker veldig godt å bruke nettbrett på skolen.

– Det er ikke vanskelig, sier Olava, og viser hvordan hun lærer bokstaven O.

Barn med nettbrett

BEDRE LÆRING: Kongsvinger prøvde ut nettbrett i en førsteklasse i fjor, og mener resultatene er så bra at de nå gir alle elevene nettbrett.

Resultater fra pilotprosjektet som 1.-klassingene ved Langeland skole var med på i fjor har gitt positive resultater.

– Elevene er mer motiverte og aktive, sier lærer Eirin Tone Hestnes Elfmark.

Etter å ha sammenlignet fjoråret med de to foregående årene fant kommunen at det var en stor forbedring i elevenes leseferdigheter både når det gjelder teknisk lesing og leseforståelse.

– Fungert best

Etter 30 år som lærer i skolen mener Hestnes Elfmark at innføringen av nettbrett er det tiltaket som har fungert best for bedre lese- og skriveopplæring i hennes tid i skolen.

– Jeg synes det er det mest effektive og effektfulle måten å lære på som jeg har vært med på. Det var mange som kunne lære før jul. Allerede i begynnelsen av november hadde vi vært igjennom alle bokstavene. Da var det så stor forskjell på det jeg har vært med på før, så dette har veldig stor effekt, sier Hestnes Elfmark.

Hun mener det er lettere å tilpasse undervisningen på denne måten, både til de som sliter og til de som kan mye.

Kuttet ut PC

Kommunen har satset hardt på den digitale investeringen og har blant annet brukt én million kroner på å kurse lærere.

De har nå cirka 2000 læringsbrett med en årlig leasingkostnad på fire millioner kroner.

– Samtidig så har vi kuttet ut PC-er så det er ikke sånn at dette kommer i tillegg til annet teknologisk verktøy, sier oppvekstsjef Vevstad.

– Lekbetont

Anne Marit Danbolt er dosent i norsk og forsker på lese og skriveopplæring ved Høgskolen i Hedmark.

Hun synes det hørtes flott ut at elevene, spesielt i lære og skriveopplæringa, kan få nettbrett som stimulerer til en lekpreget aktivitet med bokstaver og tekst.

– Om de lærer mer kommer an på hva de skal lære. Det er viktig at ungene trenes til å lese de lange tekstene, og så langt viser forskning at de lange og kompliserte tekstene ser det ut som det er bedre å lese på papir.

Hun er samtidig veldig opptatt av at de tekniske hjelpemidlene aldri må få erstatte de gode lesestundene med foreldre og lærere.

– Det er det aller viktigste, sier Danbolt.