De har fått flere elever til å trives på skolen

GJØVIK (NRK): Færre slutter før tida i videregående skole etter at Drømmeskoleprosjektet gjennomførte ekte omsorg og oppfølging av nye elever.

Drømmeskolen, Gjøvik videregående skole

KLEM MED MENING: Elevmentorene er eldre elever som hjelper de nye til å føle seg inkluderte og velkomne.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

For sju år siden begynte Gjøvik videregående skole med «Drømmeskolen», og 33 skoler i Norge er nå med på prosjektet.

Dette er en del av Helsedirektoratets satsing på bedre psykisk helse i skoleverket, og går ut på at nye elever blir møtt av en rekke ulike tiltak for å bli inkludert.

Og forskning viser at det hjelper.

– Flere elever trives, får bedre psykisk helse og mindre ensomhet hvis de tar del i «Drømmeskolen» eller liknende tiltak, sier professor Torill Bogsnes Larsen ved HEMIL-senteret ved Universitet i Bergen.

Mindre frafall

Marie Holenbakken

ROS TIL PROSJEKTET: Rektor Marie Holenbakken ved Gjøvik videregående skole.

Foto: Jorun Vang / NRK

Rektor Marie Holenbakken ved Gjøvik videregående skole bekrefter at prosjektet har hatt positiv effekt.

– Vi ser at færre slutter for tidlig, og at flere står løpet ut alle tre årene i den videregående skolen.

En viktig der av opplegget er at eldre elever, som er elevmentorer, på ulike måter skal hjelpe de ferske elevene slik at de får en god start:

  • ta imot nye elever når de begynner på skolen
  • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
  • lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser
  • holde temasamlinger om vennskap og relasjoner

Røde hjerter på Valentinsdagen

I dag var det hektisk aktivitet på Valentinsdagen. 50 elevmentorer ved Gjøvik videregående skole delte ut sjokoladehjerter.

– Nettopp i dag kan det være at det er noen som føler seg ekstra ensomme. Hvis de får et sjokoladehjerte kan de få en litt bedre dag, sier Tamilini Nyrud, som er en av mentorene.

Ca. en femtedel av ungdom får psykiske plager. Overgangen fra ungdomsskole til videregående er en kritisk fase der det kan gå galt.

– I starten av skoleåret går folk med høye skuldre og er anspente. Vi ser at opplegget vårt løser opp alt, og de ferske elevene blir mer avslappet og tilfredse, sier mentor Martin Forberg.

– Jeg elsker deg

Madeleine Nilsson i 3. klasse har hengt opp røde hjerter på en tavle. Der står det «jeg elsker deg» på flere språk.

– Nå har jeg skrevet «jeg elsker deg» på svensk fordi jeg har svenske foreldre, sier hun.

Madeleine Nilsson

RØDE HJERTER PÅ VALENTINSDAGEN: Madeleine Nilsson i 3. klasse ved Gjøvik videregående skole.

Foto: Jorun Vang / NRK