NRK Meny
Normal

«Lite som tyder på reell anger og skyldfølelse»

De hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal er dømt til forvaring, den 46 år gamle kvinnen i 11 år og den 64 år gamle mannen i 12 år. Begge anket dommen på stedet.

De fem tiltalte i overgrepssaken i Alvdal i rettssalen

Alle de fem tiltalte i overgrepssaken ble dømt.

Foto: Tegner: Esther Bjørnebo

Fem personer var tiltalt i overgrepssaken fra Alvdal, der fire barn skal ha blitt seksuelt misbrukt i flere år. I dag falt dommen i Nord-Østerdal tingrett.

En mor og stefar var tiltalt for å ha misbrukt sine egne barn/stebarn og to nabobarn seksuelt gjennom flere år. Et naboektepar var tiltalt for å ha latt hovedparet misbruke sine to barn. Den siste tiltalte var en 63 år gammel nabo som innrømmer å ha sett at barna ble seksuelt misbrukt, men sa ikke ifra.

  • Tiltalt 1, mann (64): Dømt til forvaring i 12 år.
  • Tiltalt 2, kvinne (46): Dømt til forvaring i 11 år.
  • Tiltalt 3, kvinne (46): Dømt til 4 års fengsel.
  • Tiltalt 4, mann (46): Dømt til 4 års fengsel.
  • Tiltalt 5, mann (63): Dømt til ett år og ni måneders fengsel.

Dømt til forvaring

Den hovedtiltalte 64-åringen ble dømt til forvaring i 12 år, med en minstetid på 8 år. Han anket dommen på stedet

I dommen står det at «NN (64 år gamle stefaren) er nå kjent skyldig i en rekke alvorlige seksuelle overgrep mot barn. Han er tidligere domfelt for lignende handlinger, men synes i liten grad å ha tatt inn over seg den dommen».

Retten mener at 64-åringen viser lite anger, kommer det fram fra dommen.

«I den grad han erkjenner uakseptable seksuelle handlinger, er det lite som tyder på at dette ledsages av reell anger eller skyldfølelse.»

De sakkyndige har konkludert med at 64-åringen er pedofil, og at det er fare for gjentagelse. Dette er retten enig i.

«Lot ham utføre alvorlige overgrep»

Moren til to av barna dømmes til forvaring i 11 år, men en minstetid på 7 år og 6 måneder. Hun anker dommen.

I dommen står det følgende om 46-åringen: «Ved straffeutmålingen foreligger det sterke individualpreventive hensyn. Hun har selv sagt at hun tror at NN er pedofil. Likevel har hun latt ham bli i sitt hus sammen med sine barn og latt ham utføre alvorlige overgrep.»

Retten mener at hennes misbruk av egne barn som fremstår som massive, kriminelle gjerninger overfor barna.

Retten er, under tvil, kommet til at moren skal ha en noe mildere straff enn sin tidligere samboer.

Fare for gjentakelse

Retten mener det er fare for gjentakelse av seksuell vold, siden kvinnen mener hun ikke trenger behandling.

«De sakkyndige har vurdert at hennes påvirkningsgrad ikke var slik at dette i seg selv forklarer overgrepene. Vi mener at hun ved å innta en slik holdning er med på å unnskylde hennes seksuelle overgrep.», står det i dommen.

Videre står det: «Hun kan ikke se at hun trenger noen behandling for dette i det hele tatt, i og med at hun ikke har preferanser for barn. Dette vil øke den fremtidige faren for seksuell vold.»

De to hovedtiltalte dømmes begge til å betale 200 000 kroner til hver av de fire barna.

Dømt til medvirkning av seksuell omgang

Naboekteparet dømmes begge til 4 års fengsel, og må også betale 200 000 kroner hver til sønnen. Begge anker dommen.

Begge er funnet skyldig i medvirkning til flere tilfeller av seksuell omgang mot deres sønn, som på det aktuelle tidspunktet var ni år. De er også kjent skyldig i å ha filmet og/eller fotografert overgrepene mot sin sønn.

Retten mener det er skjerpende at ekteparet har valgt, gjentatte ganger, å la sin sønn bli utsatt for grove seksuelle overgrep mot at de fikk fri tilgang til narkotika.

I dommen står det: «Samtidig tilsier allmennpreventive hensyn at det reageres meget strengt på foreldre som lar sin sønn være offer for slike handlinger for selv å oppnå en fordel».

Retten mener at naboekteparet har handlet med forsett, og at det ikke finnes noen formildende omstendigheter i forhold til dem.

«Seksuelle behov gikk først»

Den 63 år gamle nabomannen er dømt til ett år og ni måneders fengsel. Han tar betekningstid da det gjelder ankespørsmålet.

Retten mener at han har vist at hans egne seksuelle behov har gått foran den omsorg for barn som man burde kunne forvente av en mann på hans alder og med hans utdannelse og yrkesbakgrunn. Retten finner en rekke formildende omstendigheter da det gjelder straffeutmålingen.

De legger blant annet vekt på at han la kortene på bordet så snart han ble pågrepet. Han viser tydelig tegn på anger, og han sagt seg villig til å betale erstatning til barnet, står det i dommen fra Nord-Østerdal tingrett.

Kritiserer kommunen

Rettssaken har avdekket at 15 fagfolk jobbet med to av barna i den periode overgrepene skjedde, uten at fikk mistanke om de var utsatt for seksuelle overgrep. Retten skjønner ikke hvordan dette er mulig.

«Retten stiller seg utforstående til at hjelpeapparat i Alvdal kommune ikke avdekket de forhold de fire barna levde under.»