Datasikkerhet på Gjøvik

Høgskolen i Gjøvik åpnet i dag et forskningslaboratorium i digital etterforskning.

Dekan Morten Irgens, sier digital kriminalitet blir et stadig større samfunnsproblem. 

Det nye forskningslaboratoriet skal blant annet samarbeide med politiet og forsvaret.

Gjøvik har i dag et av Europas beste forskningsmiljøer innen datasikkerhet.