Databrudd i Nord-Østerdalen

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset har vært uten dataforbindelse i ett døgn etter et strømbrudd i styringssystemene. Også helse, pleie og omsorg har vært uten dataforbindelse. Sverre Jensen, daglig leder i IKT Fjellregionen, innrømmer at dette er alvorlig, men håper at forbindelsen vil være i orden i løpet av ettermiddagen.

Datasikkerhet https
Foto: Colourbox