Dårlig mathygiene i mange norske barnehager

Mange barnehager har ifølge Mattilsynet altfor dårlig mathygiene. I Hedmark sliter nesten halvparten av barnehagene med dette problemet.

Barna i Fagernes barnehage trives rundt matbordet.

MATHYGGE: Mange norske barnehager har for dårlig hygiene, viser ny undersøkelse. Her ser vi barn i Fagernes barnehage trives rundt matbordet, vi presiserer at Fagernes IKKE er blant barnehagene som har blitt testet i undersøkelsen.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Mattilsynet kontrollerte i 2015 82 barnehager i Hedmark. Litt under halvparten, 34 av de 82, fikk påvist for dårlige rutiner og andre avvik når det gjelder mathygiene.

Avdelingssjef for Mattilsynet i Glåmdal og Østerdal, Siv Jorunn Nordlund, sier man må ta dette på alvor.

– De forholdene vi har avdekket er det viktig at barnehagene har kontroll på, med tanke på mattrygghet. Dette er ikke uventet, men det er et for høyt tall, sier Nordlund til NRK.

De 82 barnehagene som ble undersøkt er i kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes.

– Grunnleggende ting

Siv Jorunn Nordlund

Siv Jorunn Nordlund, avdelingssjef for Mattilsynet i Glåmdal og Østerdal, sier barnehagene må sørge for at mathygienen er god. Undersøkelsene i 2015 viste at svært mange barnehager har for dårlige rutiner.

Foto: Mattilsynet

Nordlund sier at det de fleste barnehagene blir felt på, er at de mangler rutiner eller styring av rutinene. Og dermed blir det manglende kunnskap om hvordan det med mathygiene skal gjøres best mulig.

Nordlund legger til at barnehagene må være ekstra bevisste på hygiene, siden det er snakk om små barn.

– Dette er barn som gjerne er i en sårbar fase av livet, og smittefaren er stor. Man må sørge for at barna ikke blir syke på grunn av mat og drikke.

Vil følge opp

Nå håper regiondirektøren at den nye undersøkelsen vil sørge for at barnehagene skjerper seg.

Siden undersøkelsene i 2015 har barnehagene allerede måtte svare skriftlig at de har gjort forbedringer, men Nordlund sier at Mattilsynet likevel vil følge opp.

– Noen pålegg er enkle, siden det dreier seg om vedlikehold av utstyr, men når det gjelder dette med systemer og rutiner er jo dette noe som følges over tid. Vi har fått skriftlig tilbakemelding om at barnehagen har etablert dette, så får vi se om de klarer å holde det i tiden fremover, også når de skal lære opp nytt personale.

– Ikke bra nok

Marius Iversen, PBL

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehages Landsforbund, sier man er nødt til å stille strenge krav til barnehagene når det gjelder mathygiene og hygiene generelt. Han sier at også PBL har påvist at mange barnehager har utfordringer innen feltet.

Foto: PBL

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehages Landsforbund (PBL), er enig med Mattilsynet i at tallene fra undersøkelsen er for dårlige.

– Dette er ikke bra nok. Vi har også sett lignende funn i våre egne undersøkelser før. Der ser vi at noen barnehager er veldig flinke, med gode rutiner og praksis, andre barnehager har store utfordringer.

Han påpeker at mathygiene har blitt ekstra viktig siden det har blitt mer matlaging i barnehagene.

– Det serveres jo mye mat, mange tilbyr nå varmmat, med egen kokk og kjøkkenassistent. Da er man nødt til å stille krav.

Han sier at de i PBL har en bedriftshelsetjeneste som blant annet fokuserer på hygiene.

– Vi arrangerer nå kurs og rådgivning til barnehagene, og har troen på at det vil gjøre at mange barnehager vil bli bedre på dette fremover.

Se tips til mathygiene over!