Dårlig brannsikring av grisfjøs

En fersk rapport fra Mattilsynet viser at mange grisebønder i Oppland ikke er gode nok på brannsikring. 24 av de 55 svinebesetningene tilsynet besøkte i Oppland hadde feil på brannvarslingsanlegget. Det er for dårlig, sier seniorrådgiver Johan Teige i Mattilsynet, region Øst. I Hedmark hadde alle de undersøkte grisefjøsene varslingsanleggene i orden.