Normal

8. mai 1945: NRK brente nazi-flagg på gårdsplassen

Melding om kapitulasjon, avspilling av nasjonalsangen, et flagg på avbetaling og flaggbrenning er noen av innføringene gjort i loggbøkene til Hamar kringkaster ved frigjøringen i 1945.

Hamar kringkaster fri

Dette ordet opptar en hel side alene i en av loggbøkene.

Foto: Audun Kristiansen / NRK

Under en opprydning i NRK sine gamle lokaler på Domkirkeodden på Hamar ble det funnet en rekke loggbøker fra dengang den såkalte «Hamar-senderen» var i drift. Loggbøker som beskriver den daglige driften helt fra starten av 1930-tallet i tillegg til andre dokumenter så tidlig som fra 1920-tallet ble funnet. Disse er nå overtatt av Statsarkivet.

Loggbøkene er fascinerende lesning. De beskriver blant annet noen dramatiske døgn i april for 75 år siden: Regjeringas hemmelige radiokrig

Hamar-senderen på Domkirkeodden

Hamar kringkaster var et landemerke.

Foto: NRK

Men loggbøkene beskriver også fredsdagene i mai 1945.

7. mai 1945

Hamar kringkaster kapitulasjon

Loggboken fra Hamar kringkaster 7. mai 1945. (trykk på bildet for å gjøre bildet større)

Foto: Audun Kristiansen / NRK

7. mai klokka 02.41 underskrev en delegasjon utsendt av Karl Dönitz et dokument som sa at alle tyske styrker skulle innstille kampene innen klokka 11 neste dag. Meldingen om dette kan man se skapte reaksjon på Hamar. «Tyskerne kapitulerer. Endelig!» er skrevet med store bokstaver i loggboken denne dagen.

Hele neste side består kun av ett ord: «Fri!»

8. mai 1945

Hamar kringkaster heiser nytt flagg

Loggboksiden for 8. mai 1945. (trykk på bildet for å gjøre det større)

Foto: Audun Kristiansen / NRK

Dagen etter sendes det fint lite radio. Det kom ingen sending som Hamar kunne sende videre. Etter hvert stoppes alle sendinger etter ordre med beskjed om å holde seg klare, men det ser ikke ut til at noe skjer. Derimot heiser de det norske flagget kl. 07.45 med følgende kommentar:

«Flagget ble kjøpt allerede i 1941, men betalt først 1/5.45»

9. mai 1945

Hamar kringkaster 9. mai

Loggboksiden for 9. mai 1945. (trykk på bildet for å gjøre det større)

Foto: Audun Kristiansen / NRK

Sendingen onsdag morgen 9. mai 1945 begynner med «Gud signe vårt dyre fedreland» etterfulgt av en tale av riksprogramsjef Olav Midttun der han erklærer at Norsk Rikskringkasting igjen er fri. Loggboksiden for denne dagen begynner med marknaden om at den kjente radiomannen Leif Rustad igjen annonserer.

Brente flagget

Det ser ut til at 9. mai ble en begivenhetsrik dag på Hamar kringkaster, i tillegg til at det ble en sen kveld. I 21-tiden overtar hjemmestyrkene vaktholdet ved senderen. En overtakelse som foregikk uten problemer. I tillegg leverte tyskerne tilbake materiell de hadde tatt i desember 1941, før de dro rett før midnatt.

Deretter spilte de som var igjen nasjonalsangen for seg selv mens betjeningen og hjemmestyrkene stod i givakt.

Ved midnatt ble flagget som nazistene hadde sendt dem overhelt med bensin og brent på gårdsplassen.

Slik markeres frigjøringsdagen på NRK

Hamar kringkaster brenner nazistenes flagg

«Ja, vi elsker» ble etterfulgt av brenning av nazistenes flagg.

Foto: Audun Kristiansen / NRK