CP-rammede Stine: – Må leve på 1000 kroner i uka

Innstramminger i regelverket gjør at CP-rammede Stine Guldbrandsen mister bostøtten på over 34000 kroner. Hamar kommune mener situasjonen bygger på en misforståelse.

Stine Gulbrandsen med faren Morten Gulbrandsen

Stine Gulbrandsen og faren Morten Gulbrandsen har vært fortvilet over endringen i bostøtte.

Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

27 år gamle Stine Guldbrandsen fra Hamar fikk sjokk da hun oppdaget at hele bostøtten på 34000 kroner faller bort. Minstesatsen for bostøtte ble i fjor redusert og det gjør at Guldbrandsen står med inntekt som er 157 kroner høyere enn minstesatsen på 8289 kroner, skriver HA, som først hadde saken.

– Før klarte jeg meg egentlig bra, men nå er det vanskelig. Jeg har ikke lenger penger oppspart i tilfelle det skulle skje noe uforutsett, sier hun.

Usikker boligfremtid

De siste årene har hun bodd i en leilighet, noe hun fastholder som viktig for både livskvalitet og mental helse. Hun har i det siste slitt med ulike helseproblemer og brukt mye penger på lege og fysioterapeut. Ifølge egne utregninger må hun klare seg på 1000 kroner i uka etter at alle faste utgifter er betalt. Med trangere økonomi er hun usikker på hvordan boligmulighetene vil bli i fremtida.

– Det er viktig for meg å bo her jeg bor. Her trives jeg godt. Det er heller ikke aktuelt å flytte hjem ettersom jeg har fått et enda større pleiebehov enn tidligere, sier hun.

– Skaper skjevheter

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, mener regelendringen bidrar til å skape store skjevheter i samfunnet.

– Dette er et problem som oppstod ved omlegging av uføretrygden i 2009 og som vi ser store konsekvenser av i dag. Antallet som får bostøtte har gått jevnt nedover de siste årene og ble redusert med 2000 i fjor. Dette skaper store forskjeller i samfunnet og situasjonen går ut over de svakeste, sier Karin Andersen.

Karin Andersen

Karin Andersen mener at bostøtten viser at det er problemer med hele trygdesystemet.

Foto: Stig Weston / SV

Andersen mener Guldbrandsen er et eksempel på at hele regelverket må ses på på nytt. Hun håper SV vil få med et samlet storting på en ny gjennomgang.

– At bostøtta går ned når boligprisene går opp henger ikke på greip. Det har heller ikke blitt billigere å leve, så hele systemet må gås gjennom. Slik bostøtteordningen er i dag, kan man falle man gjennom selv om inntekten er den samme. Dette må rettes opp.

Tar selvkritikk

Hamar kommune har gått gjennom saken og mener at det har oppstått en misforståelse mellom fordelingen av statlig og kommunal bostøtteordning.

– Noen kvalifiserer for statlig bostøtte, andre kvalifiserer til kommunal. I dette tilfellet vil den kommunale bostøtteordningen frafalle og da er det statlig støtte som gjelder, sier Eva Aastad, leder i Boligsosial avdeling i Hamar kommune.

Hun innrømmer at kommunikasjonen ikke har vært på topp i saken.

– Vi har vært for dårlige til å forklare om ordningen og vi vil gjerne få muligheten til å ordne opp. Slik jeg ser det vil vedkommende komme omtrent likt ut som hun har gjort tidligere, sier Aastad.