Bytter meldingsboka med sms

Storhamar barneskole har kastet meldingsboka. De mener ungene er tryggere når foreldrene varsler fravær via sms.

Storhamar skole i Hamar har blitt en såkalt mobilskole. Det vil si at foreldrene kan si fra via SMS hvis barnet er sykt eller ikke kommer på skolen av andre grunner. Det gir trygghet.

Terje Holter, som er lærer på Storhamar videregående skole, mener varsling av fravær via SMS, gir dem god oversikt over hvem som skal være på skolen og hvem som har gyldig fravær.

– Skaper trygghet

Lærer Terje Holter får beskjed fra foreldrene allerede før skoledagen starter, dersom et barn ikke kan møte.

– Vi får oversikt raskt, og kan dermed sjekke meldingene opp mot de som skal være der. Det er trygt for alle, sier Holter.

Skolen kan på denne måten sjekke om noen som ikke har meldt fra ikke er til stede i klassen. Har noe uforutsett skjedd kan det dermed oppdages tidligere.

Storhamar er bare en av mange skoler som nå innfører mobilskole for å få en bedre kommunikasjon med foreldrene.

– Ny tidsalder

Etter alle episodene om bortføringsforsøkene på Østlandet den siste tiden, synes mange det også er trygt å få høre om barnet ikke har kommet frem til skolen.

– Vi er inne i en ny tidsalder, dette kan være med på å skape trygghet, en god trygghet, sier leder i barne- og ungdomspsykairien i Hamar, Trygve Hannevold.

Storhamar prøver nå ut ordningen og lærere og foreldre er i følge skolen så fornøyde at den gamle meldingsboka er kastet til fordel for sms-er.

Mobiltelefon

Foreldre melder fravær via sms

Foto: Martin Aarhoug Hammervik / NRK