Bygger hotell for å redde bier fra kjøpesenter

Uten biehotell ville ikke det nye kjøpesenteret i Kongsvinger blitt utbygd. En sjuendeklasse tok byggeoppdraget.

Bygger biehotell

SKAL REDDE BIENE: Lars Erik Flesvig (f.v.), Tobias Rosland, Sebastian Bjørnseth og Daniel Aron Frank bygger biehotell for å gi bier et sted å bo på et kjøpesenter i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det er en boks fylt med sagflis og ting de kan bo inni, som de kan gjemme seg i, sier Emma Ovlien som er elev ved 7. trinn på Langeland skole i Kongsvinger.

Sammen med klassekameratene sine bygger hun biehotell som skal huse utrydningstruede bier. Elevene har lært mye om hvor viktig biene er for alt liv på jorda.

– Noen forskere sier det at hvis alle biene og alt som befrukter blomster og planter dør ut, så har vi fire år igjen før vi kan dø ut, sier Ovlien.

Biehotellene skal monteres opp på den nybygde delen av et kjøpesenter i byen, og gjør at utbyggeren av kjøpesenteret får miljøsertifisert bygget.

Biehotell

BIEHOTELL: – Det er en boks fylt med sagflis og ting de kan bo inni, som de kan gjemme seg i, sier Emma Ovlien, om biehotellene hun og medelevene har bygd.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Viktig oppdrag

Entreprenøren som bygger den nye delen av kjøpesenteret har ansvar for å bevare det biologiske artsmangfoldet. Et krav det er viktig å oppfylle fordi det gjøres inngripen i naturen.

– Det er moro å kunne få med seg lokale krefter til å bygge hotellene, sier Lars Erik Flesvig, som er prosjektansvarlig i Ø.M. Fjeld, entreprenørselskapet som har gitt byggeoppdraget til elevene.

Han understreker viktigheten av arbeidet sjuendeklassingene gjør. Uten biehotellene, ingen utbygging.

– Det er en viktig del av kontrakten at vi får sertifisert bygget, sier han.

I tillegg til biehotellene skal det plantes ut 40 forskjellige trær og vekster i området rundt kjøpesenteret.

– Gjør noe stort

Lærerne ved Langeland skole var ikke i tvil om at de skulle takke ja til oppdraget.

– Vi føler på en måte at vi skal redde menneskeverdenen vi. Det virker som om de føler at de bidrar til å gjøre noe stort, sier lærer Olga Anissimova, om elevenes opplevelse av jobben.

Og entreprenøren er fornøyd med resultatet.

– Det blir kjempebra det her, bare å flytte rett inn, sier Flesvig fornøyd.

Bygger biehotell

BYGGEOPPDRAG: Sjuendeklassingene Emma Ovlien (f.v.), Åste Andersen Høgstedt og Daniela Bergersen tar byggearbeidet på alvor.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK