Bundefjord- mange liv (1876)

 

Bundefjord
Foto: Mjøssamlingen

Navnet var "Prøven" og båten ble kjøpt inn til Vingnes i 1876. Ruta gikk fra Vingnes og sørover til Ringsaker. Den nye Skibladnerbrygga på Vingnes var opprinnelig "Prøven-brygga".

Spilte bort lønn for båtfrakt

I 1889 ble båten solgt til Nes og i 1895 kjøpte kjøpmann Gustav Baadshaug i Lillehammer båten. Han fraktet den til Losna for å sette den inn på Losnavatnet, som en forlengelse av Hamar-Sellbanen. Den hadde Tretten som endestasjon. Erling Bjørnson påtok seg transportoppdraget nordover, men historien vil ha det til at han tapte all fortjeneste i poker i aktersalongen. Baadshaug var hans motspiller!

Liten fortjeneste

Trafikken på Losna ga ikke den store fortjenesten og i 1897 ble "Prøven" fraktet tilbake til Mjøsa. Båten ble kjøpt av Nes Dampskipsselskap. Det nye navnet ble "Bundefjord" og ruteområdet var Furnesfjorden. I 1920 ble det slutt på passasjer og melkefrakten. Deretter gikk båten i melkeruta fra Totenvika til Kapp. Gjøvik Bruk satte den inn i tømmertrafikk, men i 1958 ble Bundefjord lagt i opplag ved Minnesund. To år seinere ble den solgt til Hamar hvor den ble hogd.