Bryter forhandlingene om Eidsiva

Hedmark og Oppland har ikke klart å bli enige om hvordan verdiene i Eidsiva Energi AS skal forvaltes videre. Eidsiva er verdsatt til godt over 15 milliarder kroner. Hedmark fylkeskommune eier 22 prosent, mens Oppland eier 9 prosent av selskapet.