NRK Meny
Normal

UP: – Bruk av headset i bil er en utfordring

Dette bekrefter både utrykningspolitiet og Trygg Trafikk – Enhver forstyrrelse blir en distraksjon, og det er lett å miste fokus.

Headset i bil

KAN SKAPE FARLIGE SITUASJONER: Det å bruke headset når man kjører bil, kan blant annet gjøre det vanskelig å oppdage ulyder, samt registrere utrykningskjøretøy.

Foto: Malin Andersen Emblem / NRK

Ivar Ringen

FOKUS PÅ ARBEIDSOPPGAVEN: Dette mener Distriktsleder i Trygg Trafikk Oppland, Ivar Ringen

Foto: NRK

Distriktsleder i Trygg Trafikk Oppland, Ivar Ringen kan fortelle at denne formen for distraksjon, utgjør en stor risiko med tanke på at dagens trafikk øker kontinuerlig. På de mest trafikkerte veiene er årsdøgnstrafikken nå oppe på 10-15.000 kjøretøyer.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide og ha fokus på arbeidet vårt. Det betyr i dette tilfellet å føre et kjøretøy, gå eller sykle, sier han.

En av hovedutfordringene med headset, er at man raskt fokuserer mer på lyden på øret enn det som foregår på utsiden av bilen. Dette skaper problemer for utrykningskjøretøyene.

– Dette gjør at vi blir liggende bak og forsøke å opprette kontakt med bilføreren. Ved bruk av headset, blir vi ofte et overraskelsesmoment, noe som kan føre til feilhandlinger fra sjåførens side, sier Harald Balke, undervisningsansvarlig for utrykningskjøring ved Sykehuset Innlandet.

Delte meninger om temaet

Helene Kringsjå Skundberg

HELT GREIT: Helene Kringsjå Skundberg mener det må være tillat å bruke headset i bil

Foto: PRIVAT

Selv om mange er i mot bruk av alle former for ørepropper, hodetelefoner og liknende, er det flere som mener at det må være lov å benytte seg av disse. En av de som er for bruk av headset i bilen er Helene Kringsjå Skundberg.

– Det avhenger jo selvfølgelig av formålet, men jeg syns det er bedre å sitte med et headset på hodet enn mobilen i hånda og trykke når jeg bruker telefonen, forteller hun.

Ikke aktuelt med en lovendring

– Man kan ikke regulere alle disse faktorene, og dersom det skulle blitt en lov mot bruk av headset i bil, ville man også måtte se på dette med bruk av radio osv. Men man skal være klar over at om man forårsaker en ulykke der bruk av hodetelefoner har ført til uaktsomhet, kan man havne i straffeansvar på grunn av dette, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Distriktsleder Ringen presiserer at uaktsomhet i trafikken, i mange tilfeller fanges opp av vegtrafikklovens paragraf 3:

«§ 3.Grunnregler for trafikk.Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen» Kilde:www.lovdata.no