Brannvesenet er ute med alle mann

Det er meldt om en rekke branntilløp i vårt distrikt, og det er mistanke om at disse skyldes lyn tordenvær. Noen av stedene er utenfor veg. Brannvesenet er ute med alt mannskap. Det er ikke meldt om at det er fare for folk eller bygninger.