Brannen på Elverum under kontroll

Brannen i eit bustadhus på Søbakken i Elverum, er no under kontroll. Ingen var til stades i leiligheita da brannen braut ut. Brannen starta i sokkelleiligheita i eit rekkehus, og det var ein av naboane som varsla om brannen, etter at stova i naboleiligheita vart grå av røyk. Leiligheita har ingen ytre teikn på brann, med det er store røykskader.

Brann elverum
Foto: Stig-Karlo Helstrøm / NRK