Mottaksleder vil anmelde ildspåsettelse

Beboerne ved Haslemoen transittmottak i Våler ble i natt evakuert da brannalarmen gikk ved midnatt. Nå vil mottakslederen anmelde den eller de som utløste alarmen.

Brannalarmen ble utløst fordi noen hadde satt fyr på en toalettrull i en av brakkene. Mottaksleder Kjell Åge Moen ser alvorlig på hendelsen.

- Vi vet ikke hvem det var som tente på dorullen og dermed utøste alarmen, men finner vi ut av det vil vi gå til anmeldelse mot den eller de som gjorde det, sier Moen.

Da alarmen gikk ble alle beboere evakuert, og brannvesenet rykket ut. Brannen ble slukket av en securitasvakt på stedet.

Moen sier det ikke var noen dramatikk i forbindelse med evakueringen, men sier det er alvorlig på at det blir satt fyr på gjenstander i bygninger der det bor folk.

Lei bråket

Mottaks-leder på Haslemoen asylmottak Kjell-Åge Moen.

Kjell Åge Moen.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Det har vært mye uro ved Haslemoen transittmottak, etter at asylsøkere fra ventemottaket på Lier ble flyttet hit. Både mottaksledelsen og ikke minst beboerne er nå lei av bråket.

- Vi ønsker alle å få en slutt på dette, sier Moen.

Etter gjentatte episoder med slåssing og annet bråk har mottaksledelsen skjerpet vaktholdet på stedet. Det er i dag en vakt i alle bygninger, og Moen mener vaktholdet er godt nok.

- Vi vil allikevel gå gjennom våre rutiner etter denne hendelsen. Utfordringen vår er at vi har en stor bygningsmasse, og det er vanskelig å holde oversikt over alle korridorer og rom til enhver tid, sier Moen.