Brann, Østre Toten

  • Flere etater bidrar

    Hele småbruket der låven står brenner, melder politiet. Det skal ikke være fare for spredningsfare. Det er heller ingen fare for folk eller dyr, men det brenner friskt på stedet.

  • Småbruk brenner

    Et småbruk brenner nå i Lensbygda i Østre Toten kommune. Ifølge politiet skal det ikke være fare verken for mennesker eller dyr. Brannvesenet vil la småbruket brenne kontrollert ned, sier operasjonsleder ved Gjøvik politistasjon.