Brann i verkstad i Eidskog

Det brenner i eit gamalt verkstad på Skotterud i Eidskog kommune. Naudetatane arbeider på staden. Det er ikkje meldt om personskade. Brannvesenet seier at det heller ikkje skal vere fare for spreiing.