Brann i torvhaug

En torvhaug inne på Nittedal Torvindustris anlegg i Hof brennet. Brannvesenet fra Åsnes og Grue er på stedet, og det er ikke spredningsfare.