Brann i biovarmeanlegg

Det brenner i et biovarmeanlegg på Jorekstad (Jørstadmoen). Slokningsarbeid pågår.