NRK Meny

Brandbu-elever på to skoler

Elevene ved Brandbu ungdomsskole kan bli flyttet og fordelt på to barneskoler i Brandbu høsten 2016. Årsaken er at skolebygget de holder til i må rehabiliteres. Samme høst åpner den nye barneskolen i Brandbu, slik at de gamle barneskolebyggene blir stående tomme. Ingen av dem er store nok til å huse alle ungdomskoleelevene, slik at de må deles i to grupper.