Bør ta imot flere flyktninger

Røde Kors Ungdom mener kommunene i Hedmark og Oppland må si ja til bosetting av flere flyktninger. Kommunene er bedt om å ta imot 947 flyktninger, men har tatt imot 684. Organisasjonen går ut med en nyttårsoppfordring til alle landets kommuner, og viser til at omtrent 5000 flyktninger sitter på asylmottak rundt i landet og venter på et nytt bosted.