NRK Meny
Normal

Barn bor fortsatt hos overgrepsmistenkte foreldre

Mens barnevernet og politiet er uenige om hvem som skal rydde opp, bor flere mindreårige barn hjemme hos foreldrene sine, som for tre måneder siden ble anmeldt for seksuelle overgrep.

Barnevernsleder, Linda Granrud.

Barnevernsleder i Tynset, Linda Granrud, sier situasjonen kan være kritisk. Flere mindreårige bor fortsatt hjemme hos foreldrene som er mistenkt for seksuelle overgrep.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Mens den store overgrepssaken fra Alvdal var oppe for tingretten i vinter, fikk barnevernet i Tynset, Alvdal og Tolga ei bekymringsmelding om en familie i Nord-Østerdalen.

– En del er bekymra

Selv om meldinga var vag grep barnevernet umiddelbart fatt i saken. De fant såpass mange urovekkende opplysninger at de valgte å politianmelde foreldrene, med mistanke om at de kunne ha begått seksuelle overgrep mot barna sine.

Ungene bor fortsatt hjemme. Det er noen signaler, pluss endel andre ting, som gjør at en del folk her er bekymra

barnevernsleder i Tynset, Linda Granrud.

Kan det være kritisk for disse barna at de fortsatt bor i et mistenkt overgrepshjem?

– Selvfølgelig. Dersom det pågår overgrep systematisk er det veldig avorlig, men det vet vi ikke enda, sier Granrud.

Ikke fått svar fra politiet

Dette skjedde altså i februar. Nå, tre måneder seinere, har barnevernet ennå ikke fått noe formelt svar fra politiet på hva de vil eller ikke vil gjøre med saken, sier barnevernsleder Linda Granrud.

– Vi har purra på politiet en gang. Da fikk vi et muntlig svar om at de er usikre på om dette er en sak å gå videre med. Her står saken nå, sier Granrud.

Er barna dommeravhørt?

– Nei, vi er i alle fall ikke informert om det, sier hun.

Hvorfor opptrer ikke barnevernet etter «føre-var-prinsippet» når det kan foregå seksuelle overgrep i et hjem?

– Det er ikke grunnlag for oss å tre inn på eiendommen og ta barna. Vi må ha dokumentasjon på at det skjer noe ulovlig, og derfor må politiet gi svar på anmeldelsen. Vi kan ta hånd om barna, men vi må få noe mer fra politiet, sier Granrud.

Politiet sier at de venter på nye undersøkelser fra barnevernet før de gjør noe videre med saken. Da skal en jurist vurdere om saken skal etterforskes videre og det skal foretas dommeravhør i saken.