Bondevettprisen til NRKfjos

Norges Bondelag har tildelt NRKfjos årets Bondevettspris. I to uker har NRK Hedmark og Oppland sendt sakte-TV fra fjøset til Kristin og Hans Ulberg i Sør-Fron. Ifølge leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes har NRKfjos presentert gården og dyrehold på en flott og tillitvekkende måte.Bartnes roser også NRK for å ha satt det han kaller dette ville prosjektet ut i live.

Bondevettprisen til NRKfjos
Foto: Astrid Simengård / Norges Bondelag