Bønder vil ikke bli sjakk matt

Midt under jordbruksforhandlingene skal bøndene lære seg forsvar gjennom sjakkspill.

Jan Fadnes i Lillehammer Schakeselskap og leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag Svenn Arne Lie

DELER SJAKKUNNSKAP: Jan Fadnes i Lillehammer Schakselskap.

Foto: Even Lusæter / NRK

Bønder i Oppland tar i bruk et noe uvanlig hjelpemiddel i jordbruksforhandlingene. De vil lære mer om bondens verdi og har invitert seg selv til Lillehammer Schakselskap. Gjennom spillet sjakk, skal bøndene få lære noen triks om bondeforsvar, hvordan man spiller bonden god, og hva som er verdien av bonden.

– Jeg tror bøndene har stor nytte av å bruke dette krigsspillet i taktikken som kreves i jordbruksforhandlingene. Bonden er jo sjelen i sjakken, så her er det mye å lære, sier Jan Fadnes i Lillehammer Schakselskap.

Bondens verdi avhenger av spillet

Som i forhandlingene som i sjakken: man må ofre noe for å oppnå noe. Og bøndene i sjakken ligger kanskje nærmere bøndene i jordbruksforhandlingene enn man tror.

– Sjakkspillet er bare et bilde på hvordan vi må tenke. Vi må tenke at bondens verdi øker eller reduseres ut ifra hvordan vi spiller den, sier leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag Svenn Arne Lie.

 Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie

MYE Å LÆRE: Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie, mener at bonden ikke klarer seg alene. Nå skal bonden lære samarbeid fra sjakkverden.

Foto: Even Lusæter / NRK

Må samarbeide

Et av de viktigste triksa i boka er å stå sammen i forhandlingene. Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag tror de vil gjøre lurt i å samarbeide med andre brikker i samfunnet om de skal vinne fram.

– Det å se at bonden har en funksjon i samspill med de andre, det tror jeg vi i jordbruket trenger å lære mye mer om, sier han.

Lie mener det er forankringa i samfunnet som avgjør bøndenes legitimitet. Altså om de klarer å få støtte fra de andre spillebrikkene. Han tror at om de klarer å spille hverandre gode, vil de sammen stå sterkere i oppgjøret.

Jan Fadnes i Lillehammer Schakeselskap

FORSTERKNINGER: Jan Fadnes i Lillehammer Schakselskap hjelper bøndene med sjakkstrategier bønder kan ha nytte av i jordbruksforhandlingene.

Foto: Even Lusæter / NRK

Samarbeid har også Fadnes i Lillehammer Schakselskap tro på. I tillegg har han ett råd for å unngå sjakk matt.

– Døden for en spiller er å bli for passiv. Er du for passiv er det bare spørsmål om tid før det er over.