Normal

Frykter ny flom: Krever utgraving fra Lågen

Enorme stein- og sandmasser i Gudbrandsdalslågen skaper frykt for nye oversvømmelser. Nå krever folk i Ringebu at bunnmassene fjernes.

Flom Gudbrandsdalen

Flommene har tatt med seg enorme mengder løsmasser fra sideelvene og lagt dette igjen i Lågen. Bildet er fra flommen i 2013.

Foto: Karianne Stordal / NRK

– For å kunne fortsette med jordbruk her på lang sikt, er det helt nødvendig å fjerne massene fra Lågen. Det sier bonde og grunneier i Ringebu Lars Skjeggestad Kleven.

Lars Skjeggestad Kleven

Lars Skjeggestad Kleven, bonde og grunneier.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Se video nederst i saken!

På grunn av flommene de senere årene er bunnen i Gudbrandsdalslågen hevet med flere meter mange steder.

Flommene har tatt med seg enorme mengder løsmasser fra sideelvene og lagt dette igjen i Lågen. I tillegg skyller de hyppige flommene over dyrket mark, og skaper problemer for bøndene i området som mister avlingene sine år etter år.

– Denne massen vil være ideell å flytte fra elva til jordene våre. Da ville vi fått hevet jordene og gjort dem enda tørrere til dyrking. Og dessuten ville Lågen fått gå i sitt eget far, sier Skjeggestad Kleven.

Grasrotaksjon for flomvern

Bøndene i Ringebu aksjonerte allerede under flommen i fjor for at Lågen skulle sikres.

Skjeggestad Kleven og tidligere Ringebu-ordfører Erik S. Winther var initiativtakere til aksjonen. De krevde at alle jordbruksarealer, næringseiendommer og kommunale installasjoner skulle sikres mot nye flommer.

– Gudbrandsdalslågen og sideelvene har fått tilført flere millioner kubikkmeter masse de siste 30 årene, men vi får ikke lenger kanalisere elvene og ta ut massen, sa Winther til NRK i forbindelse med aksjonen.

Han forklarte at massen gjør at elvene blir grunnere, og derfor lettere flommer over. Miljøhensynene har også stått i veien for å få på plass et godt nok flomvern, ifølge den tidligere ordføreren.

– Når vi hører at noen få planter eller en oreskog er til hinder for flomvern for store arealer inkludert infrastruktur, tettbebyggelse og dyrka mark, da blir vi litt fortvilet, sa Winther.

Jobber med å finne en løsning

En eventuell flytting av de enorme løsmassene skal nå behandles i en forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen der både NVE, fylkesmannen og andre offentlige instanser deltar.

Stein Nordvi er regionsdirektør i NVE Øst og forteller at det er viktig for dem å finne ut av om et masseuttak vil gjøre noe med sikkerheten til Lågen, men at det er for tidlig å si noe om dette på nåværende tidspunkt.

– Derfor jobber vi nå med forvaltningsplanen for å finne ut hvilke inngrep vi kan foreta oss og hvilke konsekvenser de vil få, sier han.

Lågen er full av masse etter flere flommer.