NRK Meny
Normal

Bønder får krisehjelp etter rovdyrangrep

Bønder i Ringsaker får nå tilbud om ekstra helseoppfølging når dyra deres blir drept av rovdyr. Sauebonde mener kraftige ytringer på nett gir den største helsebelastningen.

Døde lam ligger på bakken.

DØDE LAM: Slike bilder er vanskelige for mange sauebønder. Nå får de tilbud om hjelp.

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

Over 30 lam er tatt av ulv i Ringsaker de siste dagene. Sauebonde Terje Os Nesthun er en av tre bønder som har lett og funnet igjen både skadde og drepte sauer.

Bønder får krisehjelp

Sauebonde Terje Os Nesthun og de andre bøndene som har opplevd rovdyrtap får råd og hjelp for å ta vare på helsa si.

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

Nå sørger bondelaga og Norsk Sau og Geit for at sauebøndene får ekstra oppfølging for å ta vare på egen helse.

– Jeg ser positivt til det, det er ofte når ting roer seg at man merker det på kroppen at det kan være litt mye, sier Nesthun.

Fokus på psykisk helse

Per Fossheim jobber som prosjektleder med konfliktdempende tiltak for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt Norsk Sau og Geit.

Han sier at det er svært viktig å sette fokus på bøndenes helse når de rammes av rovdyrangrep. Han har tatt kontakt med bøndene for å bidra til å sørge for at de har noen å prate med.

– På grunn av det tette båndet mellom bonde og dyr, så kan et rovdyrangrep bli en sjokkopplevelse som kan sammenlignes med en brann eller lignede ulykker. For noen kan dette være sterke følelser, som det blir viktig å bearbeide, sier Fossheim.

Han oppfordrer derfor bønder til å ta kontakt med helsetjenesten.

– Bøndene kan ta kontakt med fastlege eller kommunelege, som kan vise videre til kommunens kriseberedskap, slik at man får noen å prat med, sier Fossheim.

– Belastende at folk er imot deg

Sauebonde Terje Nesthun sier at dyretragedien setter spor på kroppen, men han mener at belastningen i tillegg kan være vel så stor på internett og samfunnet ellers.

– Det som kanskje er det tyngste i tillegg til dyrelidelsene, er alle folkene som man føler er imot deg. Jeg føler at jeg ikke kan lese kommentarfelt på nett, da blir jeg enda mer oppgitt, det er nesten den største belastningen, sier Nesthun.

Han har opplevd dyretap tidligere, men han har ikke opplevd å få hjelp på denne måten i bakkant av et rovdyrangrep.

– Det er bra at noen tar kontakt og at vi får råd og veiledning på hva vi bør og kan gjøre, sier sauebonden.