NRK Meny
Normal

Bonde må betale tilbake tilskudd

En gårdbruker fra Østre Toten må nå betale tilbake mottatte tilskudd på 450.000 kroner.

Kyr

En bonde på Østre Toten blir nå bedt om å betale tilbake nesten en halv million kroner i mottatte tilskudd.

Foto: Ellinor Hansen / NRK

– Det ble drevet to foretak på gården, et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap. Fylkesmannen mener det er et driftsfellesskap mellom foretakene – og at bonden derfor har fått for mye i statlig tilskudd, sier Anders Prestegarden, avdelingsdirektør på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland i en pressemelding.

Bonden det dreier seg om driver blant annet med melk- og kjøttproduksjon på gården i Østre Toten kommune.

Gransket 10 år tilbake

Fylkesmannen har ansvaret for å passe på at produksjons- og avløsertilskudd utbetales i tråd med regelverket og jordbruksavtalen. De to foretakene på den aktuelle gården ble plukket ut for kontroll i 2013.

Fylkesmannen har sett på en rekke dokumenter fra så langt tilbake som 2003, da aksjeselskapet ble stiftet. De har dessuten gjennomført intervjuer med de involverte, leverandører og mottakere.

I et omfattende brev har Fylkesmannen dokumentert hvordan de to foretakene, et aksjeselskap og et enkeltpersonforetak, ble drevet.

Det ble solgt blant annet buskap og driftsløsøre fra det ene selskapet til det andre. Dessuten har merking av dyr ikke samsvart med søknadene om tilskudd.

Splitting ga mer i tilskudd

– Fylkesmannen peker konkret på 15 momenter som går i retning av et driftsfellesskap. Vi mener på den bakgrunnen å ha dokumentert at foretakene må anses å ha felles økonomiske interesser i produksjonen – altså et driftsfellesskap, sier Anders Prestegarden hos Fylkesmannen i Oppland.

Splittingen i to foretak medførte ikke vesentlige driftsmessige endringer, men har altså gitt høyere samlet tilskudd fra staten, konkluderer Fylkesmannen.

Fylkesmannen omgjør derfor utbetalingsvedtaket og krever urettmessig tilskudd betalt tilbake av bonden. Saken kan klages på, og vil da eventuelt bli behandlet av Statens Landbruksforvaltning.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Granstunnellen åpner trolig i kveld

    Granstunnellen på rv 4 er stengt pga at vann har flommet inn fra elva Vigga. – Vi håper vi klarer å åpne kl. 23 i kveld, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef i Vegvesenet.

  • Rask kjøring i Kongsvinger

    UP har hatt fartskontroll i 80-sonen i Masterudvegen i Kongsvinger. Det endte med 23 fartsovertredelser, 22 fikk forenklet forelegg og en mistet førerkortet. Høyeste fart ble målt til 116 km/t.

  • Trøbbel med polititelefon

    Politiet har problemer med sitt telefonnummer 02800. I Innlandet kan publikum ringe tlf. 62 53 90 00. Nødtelefonen 112 fungerer som den skal, melder politiet i Innlandet.