Først ble familien truet på livet, deretter brant huset ned

Politiet etterforsker en boligbrann på Hamar ekstra grundig på grunn av drapstrusler.

Bolig brant ned i Hamar

Denne boligen brant etter eierne tidligere hadde fått trusler på sms.

Foto: Knut Sveen / NRK

Brannen i eneboligen i Borchgrevinks gate i Hamar ble oppdaget av naboer ved 04.15-tiden mandag morgen. Huseieren var på ferie, men to jenter var hjemme og lå og sov. De snarrådige naboene fikk vekket og reddet dem ut før den kraftige brannen ødela alt familien eide. Huset ble totalskadet.

– Jeg kan bekrefte at denne huseieren tidligere har blitt utsatt for trusler, sier fungerende politimester Rolf Thoresen i Hedmark politidistrikt.

Jeg skal skade og henge deg og familien din i framtiden. Jeg kjenner mange kriminelle, og jeg gjør en tjeneste for noen som vet hvem dere er.

SMS-trussel

– Skal skade og henge deg og familien din

Huseieren fikk truslene på mobiltelefon for en måneds tid siden. I tekstmeldingen stod det at avsenderen skulle "skade og henge deg og familien din i framtiden". Trusselen inneholdt også opplysninger om at avsenderen kjente "mange kriminelle" og at han "gjør en tjeneste for noen som vet hvem dere er".

Politiet sporet SMS'en til en mann i 30-årene fra Stange. Han er tidligere straffedømt seks ganger for alvorlige trusler mot en rekke personer flere steder i landet.

– Politiet har fengslet den personen som vi mener står bak disse truslene. Han har senere blitt overført til soning av en dom, så han sitter altså i fengsel. Men politiet er selvfølgelig observant på det, og gjør ekstra grundige undersøkelser for å utelukke at det kan ligge en straffbar handling bak denne brannen, sier Thoresen.

Foreløpig ingen forbindelse

Politiets brannetterforskere har så langt undersøkt brannruinene i to dager og fortsetter i dag. De bruker blant annet en spesialtrent hund, som kan lukte seg frem til rester av brennbare væsker.

– Politiet tar trusselen alvorlig, og derfor er vi grundige i de kriminaltekniske undersøkelsene. Det er for tidlig å konkludere med noen årsak til brannen, men foreløpig er det ingenting som tyder på at det ligger en straffbar handling bak, opplyser Thoresen.

Rold Thoresen

Fungerende politimester i Hedmark politidistrikt, Rolf Thoresen sier de har fengslet en person de mener står bak truslene.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Truslene fra den fengslede mannen inneholdt en antydning om at andre kriminelle kunne komme til å opptre på hans vegne. Likevel har det ikke vært aktuelt å starte avhør i kretsen rundt denne mannen.

– Nei, foreløpig avhører vi kun vitner som har observert brannen, og vi gjør våre undersøkelser. Vi får se hva det bringer. Så langt jeg vet har denne personen aldri gjort alvor av truslene sine, sier Thoresen.

Håp om å finne årsaken

Naboer og andre som kom først til brannstedet har fortalt politiet at brannen trolig startet ved garasjen.

– Arbeidet er vanskelig, som ved enhver annen brann der hus blir totalskadet. Likevel er ikke bygningen helt nedbrent, så det er mulig å finne spor, sier Thoresen.

Boligbrann i Hamar
Foto: Knut Sveen / NRK