Boligbrann i Gjøvik

Alle nødetater er rykket ut til en boligbrann i Gjøvik. Det gjelder en enebolig i Kopperud.