Blir beskyldt for å være useriøs

Innsamlingskontrollen mener at et av selskapene som driver den nye telefonsalgsbedriften på Fagernes, driver useriøst. Det sier advokat Børre Hagen, som er daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Child Africa

Slik ser nettsidene til Child Africa ut. Organisasjonen hører til i Østfold, men har nå etablert seg på Fagernes.

Foto: skjermdump fra www.childafrica.org

Innsamlingskontrollens formål er "å ivareta allmennhetens interesser" og sørge for at innsamlinger til humanitære formål faktisk går til det de skal.

– Useriøst

Børre Hagen

Børre Hagen er daglig leder i Innsamlingskontrollen. Han er ikke særlig fornøyd med Child Africa.

Foto: privat

Børre Hagen er daglig leder, og har ikke mye positivt å si om organisasjonen Child Africa som nå har etablert seg i Fagernes.

Hagen mener det er et tegn på manglende seriøsitet når organisasjonen velger å ikke søke om medlemskap i Innsamlingskontrollen.

På nettsidene til Child Africa kan man lese at de er en organisasjon som:

«(...)siden 1991 har arbeidet for å hjelpe vanskeligstilte barn i Øst-Afrika. Vi gir barna muligheten for en bedre fremtid ved å gi dem utdannelse. Med støtte fra fadderforeldre hjelper vi hundrevis av barn i Uganda, Afrika med mat, klær, medisiner og utdanning. I noen tilfeller hjelper vi også hjemmene til barna. Med støtte fra faddere over hele verden, vil vi hjelpe tusenvis av barn i årene som kommer.»

Ikke søkt om medlemskap

Hagen har lang erfaring med hvilke selskaper som driver seriøst og hvem som ikke gjør det. Innsamlingskontrollen har gitt alle muligheten til å delta siden 2009, men Child Africa har ikke en gang søkt.

Styreleder Rino Solberg viser til kravet fra Innsamlingskontrollen om at minst 65 prosent av det giverne skaffer skal gå direkte til formålet.

– Dette klarer vi ikke, sier Solberg.

– Vi må ha folk som er ansatte og de skal jo ha sin lønn. Dermed blir det ikke 65 prosent igjen netto og da kan vi følgelig ikke være medlem av Innsamlingskontrollen, sier han.

Har alt i orden

Det er nettopp slike uttalelser Hagen og Innsamlingskontrollen reagerer på.

– Når mindre enn 65 prosent av det man gir går til formålet, så tilfredsstiller man ikke de minimumskrav som kreves for å bli ansett som en seriøs innsamlingsorganisasjon, sier Hagen.

Men Child Africa mener det er mye viktigere at de har regnskapet og papirene sine i orden, fremfor prosenter.

– Det er sikkert bra å være medlem, men vi har eget regnskapskontor som går igjennom alt, samt revisor. Vi har alt i orden, sier styreleder Solberg.

– Jeg ser de bruker dette som et argument, men det er da selvsagt at regnskapet i et selskap revideres, repliserer Hagen.

På sikt håper nå Child Africa at de likevel skal kunne melde seg inn, særlig nå som de har etablert seg på Fagernes.

– En av grunnen til at vi nå har gått inn i et samarbeid på Fagernes er jo for å slippe å kjøpe tjenester av noen andre. Dermed vil vi tjene mer og kan etter hvert melde oss inn i Innsamlingskontrollen, sier Solberg i Child Africa.

– Dette er et seriøst selskap

Det er selskapet Bistandshuset som skal drive den nye bedriften på Fagernes. Styreleder Geir Smeby mener at Child Africa er et seriøst selskap.

– Vi har gjort research på dette, og kan ikke se noen grunn til å stoppe dette samarbeidet.

– Revisjon og regnskap er det viktigste

– Men er det tillitvekkende at Child Africa aldri har søkt om medlemsskap i Innsamlingskontrollen?

– Jeg kan ikke se at manglende deltakelse skulle være avgjørende. Så lenge regnskaper og revisjon er i orden, er dette det viktigste.

– Vi har ikke mulighet til å gå detaljert inn i driften på dem vi samarbeider med. Vi har et felles selskap som selger for hver våre organisasjoner, og vi kan ikke gå inn i virksomheten til hver enkelt organiasjon, sier Smeby.