Blind kvinne i retten

En blind kvinne krever nå Oppland fylkeskommune for 6,25 millioner kroner. Hun mener hun ikke har fått jobber fordi hun er blind.

Bakgrunnen er at kvinnen jobbet som lektor i årsvikariat på Vinstra videregående skole for noen år siden.

Da hun senere søkte på faste stillinger ved skolen fikk hun ikke jobb, og hun mener årsaken er at hun er blind.

Første i sitt slag

Det er første gang en norsk domstol skal vurdere diskrimineringsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Det er satt av en uke til rettssaken på Lillehammer og saken starter mandag. 

Prosessfullmektig for kvinnen på Vinstra er advokat Lars Harald Rylandsholm ved advokatfirmaet Alver og Ringerud & co ANS.

Oppland fylkeskommunes prosessfullmektig er advokat Aslak Runde hos advokatfirmaet Thallaug.

Stor betydning

Norges Blindeforbund har engasjert seg som såkalt hjelpeintervenient.

Saken er direkte forbundet med blindesaken, og den ene parten i saken er medlem i Norges Blindeforbund.

Det er også en viktig sak som omhandler et rettsområde som er under utvikling og som vil ha stor betydning utover denne ene saken.