Biskopkandidat Per-Otto Gullaksen

Per-Otto Gullaksen er domprost i Fredrikstad. - Gud elsker alle mennesker, og det må også kirken gjøre, mener han.

Per-Otto Gullaksen
Foto: Håvard Sæbø

Per Otto Gullaksen bestemte seg tidlig for at han ville bli prest. Da han gikk på gymnaset ble han engasjert i det kristne ungdomsarbeidet i Moss, og det var da han bestemte seg for å bruke livet til kristent arbeid.

- Jeg kan ikke si at det var et kall. Det skjedde ikke plutselig, men det var en tanke som modnet med tid, sier han.

Viktig med respekt og toleranse

- Det er viktig at kirka møter folk med respekt, toleranse og åpnehet, sier Gullaksen.

Han mener begrepet folkekirke først og fremst er en holdning blant kirkens ansatte.

- Kirken må ikke sortere og dømme mennesker, men få alle til å føle at de hører til slik som de er, og med den tron de har, fortsetter han.

Likevel er det viktig at kirken holder fast ved sitt opprinnelige budskap, og ikke skifter mening og holdninger i takt med de holdninger som råder til enhver tid, mener Gullaksen.

- Jeg tror folk som henvender seg til kirka med sine liv og sine spørsmål, forventer at kirka er tydelig på det som er dens budskap, sier Gullaksen.

Støtter forsalg til ny kirkereform

Per-Otto Gullaksen sitter i kirke-stat utvalget, som har arbeidet med en ny kirkereform. Et flertall i utvalget går inn for et kompromiss i spørsmålet om å skille stat og kirke. Et kompromiss som innebærer at dagens ordning endres noe, men uten å løse opp båndene mellom stat og kirke helt.

- Jeg støtter den reformen som nå er sendt ut til høring. Vi ønsker at kriken fortsatt skal finansieres av det offentlige. Det er et viktig for å sikre at kirken kan være tilstede i alle lokalsamfunn, sier Gullaksen.

Henter overskudd hos nonnene

Når domproseten skal slappe av og hente nye krefter reiser han til og Diakonisseklosteret, Engen, ved Gjøvik.

- Det gjør meg godt å bo der en periode, leve et forenklet liv og følge deres faste rytme, sier Gullaksen.

Og overskudd kan domprosten trenge når det nærmer seg biskopvalget.

- Jeg er veldig spent. Det berører både mitt og min families liv på et avgjørende vis. Men i hverdagen må jeg skyve den tanken vekk. Jeg har en jobb å gjøre i Fredrikstad også, der jeg forøvrig trives veldig godt som domprost, sier Gullaksen.