NRK Meny
Normal

Biskoper sier nei til det nye religionsfaget

Flere biskoper er motstandere av regjeringens nye religionsfag som skal innføres tidligst høsten 2015.

Solveig Fiske

KRITISK TIL NYTT FAG: Skolen bør fortsatt kunne samle alle elever til felles undervisning om religioner og livssyn, mener biskop Solveig Fiske, som er kritisk til et nytt religionsfag i skolen.

Foto: Knut Røsrud

Seks biskoper mener kirken ikke er tjent med en opphetet debatt om religionsfaget, og at navneendringen fra RLE til KRLE - der K-en står for kristendom - kan gjøre at flere vil søke om fritak fra faget, skriver Aftenposten.

– Forslaget blir av mange sett på som en omkamp om faget, som tolkes som om kirken og kristendommen tviholder på sin særstilling i samfunnet. Det førte til en opphetet debatt da det ble kjent. Det er vi etter mitt syn lite tjent med. Jeg anser det ikke nødvendig med endringer for å virkeliggjøre målet for faget, sier biskop Helga Haugland Byfuglien, øverste leder for Den norske kirke, til avisen.

Av landets tolv biskoper er minst fem andre enige med Byfuglien, blant dem biskop i Hamar Solveig Fiske.

– Jeg ønsker at navnet fortsatt skal være RLE for å ivareta det som et fag som det ikke skal være knyttet fritak til. Det avgjørende er ikke prosentandel kristendom, men at skolen fortsatt kan samle alle elever til felles undervisning om religioner og livssyn, sier Fiske til Aftenposten.

Kristendom, religions- og livssynskunnskap (KRL) ble erstattet av Religion, livssyn og etikk (RLE) i 2008. Det nye faget der kristendom igjen tas inn i navnet, skal inneholde minst 55 prosent kristendomsundervisning.

Planene om å endre faget igjen møter imidlertid stor motstand også blant folk flest. 18.000 har undertegnet et opprop mot faget, mens hele 32.000 personer har meldt seg inn i en protestgruppe mot faget på Facebook, skriver Aftenposten.