Normal

Det stormer rundt Birkens uværstrasé

Det går trått for arrangøren av Birkebeinerrennet. De kommer ikke til enighet med en rekke grunneiere om leie av den nye uværstraseen.

Birkebeinerrennet 2007

AVLYST: Både i 2007 og i 2014 ble Birkebeinerrennet avlyst på grunn av uvær. Derfor har arrangøren i lengre tid jobbet med en alternativ løype i lavereliggende terreng som kan benyttes ved dårlig vær.

Foto: Erik Jakobsen / NRK

Birken AS hadde innkalt til pressekonferanse torsdag 18. september der de skulle offentliggjøre detaljer og oppstart av arbeidet med en ny uværstrasé.

Men i dag kom det kontramelding. Pressekonferansen ble avlyst fordi forhandlingene med grunneierne har gått i stå.

– Grunneierne Søndre Raufjellssameie, Vang almenning og Furnes almenning krever så mye for årlig leie av grunn at Birken ikke har mulighet til å akseptere dette. Birken kan heller ikke inngå en slik avtale med tanke på presedens for leie av grunn i eksisterende trasé, skriver arrangøren i en pressemelding.

Måtte avlyse Birkebeinerrennet

Birken AS har arbeidet med en alternativ uværstrasé etter at vinterens skirenn måtte avlyses på grunn av uvær. Etter avlysningen fikk arrangøren mye kritikk, blant annet fordi de ikke hadde en alternativ plan. Den nye løypa skulle gå i et lavere terreng og kun brukes dersom det ble dårlig vær.

Daglig leder Jo Gunnar Ellevold i Birken AS forteller at de var sikre på at avtalene skulle gå i orden og han hadde derfor innkalt til torsdagen pressekonferanse.

Jo Gunnar Ellevold, leder i Birken AS

Daglig leder Jo Gunnar Ellevold i Birken AS.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Jeg hadde signert avtalene og grunneierne hadde sagt at de også var klare til det. Men nå i siste runde kom det opp at de krevde en kraftig prisøkning, sier han.

Vasaloppet betaler ingen ting

Ellevold opplyser at Vasaloppet i Sverige ikke betaler noe i leie til grunneiere, og at det populære Skarverennet betaler 50.000 kroner i leie. Birken betaler allerede i størrelsesorden 350.000 kroner til grunneierne for å gå på snødekt mark over fjellet i dagens trasé. Ifølge daglig leder ville grunneierne til den nye traseen ha et beløp langt over hva de kunne strekke seg til.

– Det er snakk om så mye penger. Det vil jo danne presedens for forhandling av hovedtraseen. Det betyr at store deler av vårt overskudd som skal gå til barn og unge og breddeidrett, i stedet vil gå i lomma på grunneierne, sier han.

Ellevold sier han skjønner at grunneierne vil tjene mest mulig på området sitt. Han savner likevel forståelse for ringvirkningene Birken har i regionen.

– Vi er med på en verdiskaping i størrelsesorden en halv milliard kroner årlig. Vi etterlater gode penger til breddeidretten i regionen, og vi sørger for at lag og klubber får inntekter gjennom dugnadsarbeid, sier han.

– Det får være deres sak

Formann Anders Grønli i Søndre Raufjellsameie representerer en av grunneierne som har forhandlet med Birken om en ny uværstrasé. Han sier at de nå venter på arrangørens svar.

– Vi er i en forhandlingssituasjon, og vi har en avtale med Birken om at de skal komme tilbake til oss med svar på kravet vårt, sier han til NRK.

Grønli ønsker ikke å kommentere utspillet om at grunneierne må tenke på verdiskapningen i regionen som helhet og ikke bare pengene de selv kan tjene i leieinntekter. Birkens utspill om at det er for dyrt kommenterer han på følgende måte:

– Det får være deres sak.