NRK Meny

Birken legger uværsløype i naturreservat

Birken får tillatelse til å legge sin nye uværstrasé i Hemmeldalen naturreservat, men må love å ikke ødelegge en eneste kvist.

Birkebeinerrennet

VELVILJE: Birken får legge deler av uværstraseen i Rondane-Dovre nasjonalpark, til tross for at naturreservatene har landets strengeste områdevern.

Foto: Birkebeinerrennet

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Et naturreservat representerer den strengeste formen for områdevern i Norge. Likevel har Rondane-Dovre nasjonalparkstyre nå gitt Birken en treårig dispensasjon fra vedtektene.

– Alle i styret er enige om at dette er en god løsning, sier styreleder i nasjonalparken og ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune.

Bengt Fasteraune, ordfører Dovre

Styreleder i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune, mener partene har kommet frem til en god løsning.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Dette innebærer at Birken AS er ett steg nærmere å etablere den såkalte uværstraseen. Men fortsatt gjenstår det å bli enig med grunneierne om leie av mark.

Dårlig vær i fjellet førte til at rennet måtte avlyses i 2007 og 2014. Arrangøren ønsker derfor å ha en trasé som går rundt fjellet, for å på den måten unngå flere avlysninger.

Birken er fornøyde

Daglig leder i Birken AS, Jo Gunnar Ellevold, forteller at de er svært fornøyde med å ha fått tillatelse fra naturreservatet.

– Vi hadde indikasjoner på at vi skulle få dispensasjon til å legge løypa her, men det var ingen selvfølge, forteller han.

Det er strenge restriksjoner for hvordan løypa skal legges og det er viktig at Birken ikke skader naturen.

Jo Gunnar Ellevold, leder i Birken AS

GLAD: Daglig leder i Birken AS, Jo Gunnar Ellevold, er fornøyd med å ha fått tillatelse til å legge løypa i Hemmeldalen naturreservat.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Det skal vi klare å unngå, sier Ellevold.

Ivaretar både natur og Birken

Fasteraune er klar på at traseen kommer til å ivareta både naturreservatets og Birkens behov.

– Det er en løsning som skader naturen minst mulig, samtidig som det tilfredsstiller Birkens behov for å koble seg mot logistikknutepunktet på Dambua, hvor det er matstasjon, forklarer han.

Men Birken har fortsatt ikke kommet til enighet med grunneierne om leie av mark til den nye uværstraseen. De strides om leieprisen for traseen og er fortsatt i forhandlinger.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND