Bil av vegen

Ein bil har køyrd av vegen sør for Søre Ål kyrkje på fylkesveg 213 i Lillehammer. Årsaka til uhellet er ikkje kjent, og det skal ikkje være snakk om personskader.