NRK Meny
Normal

Betalte ut 88 millioner for naturskader i fjor

Staten ga tilsagn om 88 millioner kroner i naturskadeerstatning i fjor. Sogn og Fjordane, Sørlandet og innlandet fikk mest.

Hus tatt av skred og flom på Tveit, Sørlandet

FLOM I 2017: Dette huset utenfor Kristiansand ble rammet av jordras i oktober.

Foto: KAI STOKKELAND / NRK

Flom og skred var de to naturulykkene som ga mest trøbbel i 2017. Totalt fikk staten inn 634 søknader om erstatning, og det resulterte i utbetaling til skader som ikke ble dekket gjennom vanlige privatforsikringer.

Flom krevde mest

Flaumskadar foran huset til Per Inge Verlo i Utvik

FLOMSKADER: Flom var det som krevde mest penger. Her foran huset til Per Inge Verlo i Utvik.

Foto: Silje Guddal / NRK

Flom var det som krevde mest penger. Hele 85 % av tilkjent erstatning gjaldt skader etter flom, og det var veger og bruer det gikk hardest ut over. Over 39 millioner gikk med til dette, mens nesten 20 millioner gikk med til å rette opp skader på dyrka mark.

Resten av erstatningene fordeler seg på ulike typer andre skader, som veger, gardsplasser, elvekanter og lignende.

Skader på bygninger dekkes av vanlig forsikring, og kommer inn under ordningen som administreres av staten.

2017 et bra år

Utbetalingene i fjor er likevel mindre enn det som har vært vanlig de siste årene.

Gunn Eide

HAR OPPLEVD VERRE: Gunn Eide er seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Skadene i fjor var godt under gjennomsnittet, og langt unna flomårene 2011 og 2013, sier Gunn Eide, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. Det er de som er ansvarlige for utbetaling av erstatning.

– Vanligvis har vi mellom 1200 og 1500 saker hvert år, forteller hun.

Den statlige naturskadeordningen ble endret den 1.januar 2017. Da trådte den nye naturskadeerstatningsloven i kraft. Mens man før kontaktet lensmannen søker man nå direkte til Landbruksdirektoratet via nettsiden www.naturskadeordningen.no.

– For de som rammes er det likevel hardt, sier Gunn Eide og er glad for at tallene på skader var moderate i fjor.