Ber fattige søke om penger til jul

NAV i Hamar har bestemt at sosialhjelpsmottakere ikke skal få ekstra penger til jul. Det kan de ikke gjøre, sier fylkeslege Trond Lutnæs.

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs

Fylkeslege i Hedmark, Trond Lutnæs, oppfordrer fattige til å søke om ekstra penger til jul.

Foto: Bjørn Anders Sørli

– NAV kan ikke lage generelle regler om at ingen skal få noe ekstra til jul. Alle kan søke og har krav på å få søknaden sin vurdert, sier fylkeslegen til Hamar Arbeiderblad.

Han er redd folk ikke er klar over denne rettigheten og derfor sier han fra. Han mener alle må ha penger nok til å feire jul og oppfordrer folk til å søke om ekstra tilskudd.

Feil å kalle det julegratiale

Trond Lutnæs misliker flere ting ved denne saken. For det første at pengestøtten blir kalt julegratiale. Bestemmelser i sosialloven gir folk rett til økonomiske ytelser dersom de ikke har noen annen mulighet til å skaffe seg inntekt.

– Dette gjelder familier som lever på et økonomisk minimum og som kanskje har større utgifter i forbindelse med feiring av jul og andre høytider. Da kan de ha rett på mer penger, sier Lutnæs til NRK.

NAV i Hamar

NAV i Hamar vil ikke lenger gi ekstra støtte til alle sosialhjelpsmottakere før jul. Men hver og en kan søke om penger.

Foto: Helle Therese Kongsrud

NAV kan ikke bestemme dette

For to dager siden skrev HA at over 1.000 hamarsinger mister julegratialet fra NAV, fordi NAV har fått innsparingskrav fra kommunen. Overforbruket er på fem millioner kroner i år og de skal spares 10 millioner neste år i sosialsektoren.

Men fylkeslege Trond Lutnæs sier altså at det ikke er så enkelt, som bare å si at ingen får ekstra penger. Det kan verken NAV eller kommunen bestemme på generelt grunnlag.

– Det skal vurderes konkret og individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Han nevner for eksempel enslige forsørgere som skal feire jul med barna. De kan fort ha rett på ekstra tilskudd i en slik situasjon.

– Folk er kanskje ikke klar over disse rettighetene, og derfor vil jeg gjøre dem oppmerksomme på det, sier Trond Lutnæs til HA.

Ny praksis

NAV-leder Roy Skaug sier at de er klar over dette og at de vil vurdere individuelle søknader.

Ifølge ham har NAV i Hamar kun innført en praksis der de ikke gir en generell ekstratildeling til alle sosialhjelpsmottakerne til jul.

Fylkeslegen får klagene når folk som mener de trenger støtte ikke får det. Og i blant gjelder klagene nettopp avslag på søtte til slike ekstrautgifter.

Les også: