Bekymret for bemanning

Politiet i Hedmark er bekymret for bemanninga, og tror ikke årets statsbudsjett vil bedre situasjonen til tross for at politiet er en budsjettvinner.

Politihuset i Hamar

Verken politimester eller tillitsvalgte i Hedmark tror på noen bedring i bemanningssituasjonen på grunn av statsbudsjettet.

Foto: Knut Sveen

Politiet er en av budsjettvinnerne i årets statsbudsjett. Men politiet i Innlandet føler seg ikke som noen vinnere.

Nedbemanning

Leder i Politiets Fellesforbund i Hedmark, Reidun Martinsen, er bekymret for bemanningen.

– Vi har nedbemannet i de siste tre åra for å klare budsjettet. Det har gått utover politibemanninga, sier Martinsen.

Hun er bekymret for bemanningssituasjonen og viser at landssnittet er 1,6 politi per 1000 innbyggere. I Hedmark ligger det på 1,19.

Martinsen tror ikke årets statsbudsjett vil bedre situasjonen.

– Jeg hadde håpet på et bedre handlingsrom, sier hun.

– Ikke fornøyd

Politimester Tormod Bakke i Hedmark har heller ingen forhåpninger om å få flere politifolk og mer aktivitet neste år. Målet er å kunne fortsette som i år.

Politiet har store økonomiske utfordringer. På grunn av tidligere overforbruk, betaler politidistriktet ned på gjeld. Og det er langt fra nok penger til de nye IT-løsningene i politiet, og det må derfor tas av det vanlige driftsbudsjettet.

- Men er du fornøyd med bemanninga?

– Skal jeg svare ja eller nei på det, så er svaret nei. Vi trenger å styrke bemanninga, sier Bakke.

Han tror ikke politidistriktene kommer opp til idealet, som er to politiansatte per 1000 innbygger.