NRK Meny
Normal

Bekymrer seg for matjorda i Ringsaker

Hedmark bondelag er bekymret for at jordvernet svekkes i landets største jordbrukskommune, Ringsaker.

IKEA-tomten i Ringsaker

Like utenfor Hamar skal IKEA bygge varehus. I samband med utbyggingen går det med en god del god matjord.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I dag troppet engasjerte bønder opp på kontoret til ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, med klar beskjed om at landets største jordbrukskommune er nødt til å ivareta den dyrka marka si.

Norsk Bondelag er bekymret fordi kommunen vil ofre 1807 dekar med god matjord til fordel for næringsutvikling som IKEA og boliger, i tillegg til ny 4-felts E6 gjennom Ringsaker.

– IKEA-tomta var forholdsvis uproblematisk, for det var allerede et næringsareal. Men vi er ikke så glade for at IKEA brukes som grunn til at annen næringsaktivitet skal etableres, sier Einar Myki, leder i Hedemark Bondelag.

• Les: Grunnsteinen kom flatpakka
• Les: Nesten 70 mål dyrka mark forsvinner

Mindre matproduksjon

Jordvernet i Norge blir stadig satt under press, og nå har Bondelaget fått gehør. Tall fra FN viser nemlig at matvareproduksjonen vil avta med 2 % hvert tiår fremover, samtidig som behovet for mat vil øke med 15 % i samme periode.

Anita Ihle Steen sier at kommunen i denne saken følger gjeldende regelverk og lover. Men en region i vekst vil alltid trenge plass, og da kan jordbruksarealer måtte bli tatt i bruk. Men hun forstår også bondelagets bekymringer.

– Jeg ser særlig i pressområdet rundt Furnes at vi beveger oss godt inn på landbruksareal. Men vi ser at dette blir et areal for hele regionen, og det området vi bruker skal vi ha høy utnyttelse på.

Bondelaget sier at de godtar at dyrket jord går tapt til nasjonale formål som 4-felts E6. Men de ber Ringsaker ta ut deler av den foreslåtte kommuneplanen der matjord skal ofres for næring og boliger fordi det kan bygges og etableres andre steder i kommunen.

Einar Myki, Lars Opsal jr og Knut Jørgen Stramrud

Einar Myki, leder i Hedmark bondelag, Lars Opsal jr., leder for felleslagene for bondelagene i Ringsaker og Knut Jørgen Stramrud, leder i Furnes bondelag mener Ringsaker nå må beholde den matjorda de har.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Trukket fram som dårlig eksempel

Til tross for at begge parter holdt en god tone på kontoret til Ihle Steen i formiddag, vil ordføreren neppe forandre sin mening om saken.

– Jeg har ledet hele denne prosessen og vært tydelig på hva jeg mener vi skal gå for, uttalte Ihle Sten.

Ringsaker kommune ble ifølge Hedmark Bondelag trukket frem som et grelt eksempel innen norsk jordvern under årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer den 4. juni.

Et samlet møte stemte for vedtekt av en resolusjon med tydelig jordvernappell.

Hovedpunktene i resolusjonsforslaget:

• Arbeidet med en nasjonal jordvernstrategi må munne ut i en skjerpet jordlov etter modell fra naturmangfoldsloven, kulturminneloven og markaloven. Dette må innebære at all planlegging skal være konsistent med loven og loven skal gi overordnete føringer.

• Videre må det være slik at alle dispensasjonssøknader om omdisponering av matjord skal ligge i bero inntil en helhetlig jordvernplan er vedtatt, slik Venstre opprinnelig tok til orde for.

Forbudet mot å bygge på vernet mark ble opphevet av fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen tidligere i år.

– Noen ganger må man ta i bruk jordbruksarealer for å fremme en ønsket utvikling, sa Johnsen den gang.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Rolig start for Røde Kors

    Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark var operative med 16 korps, hvorav 9 av de var på vaktstasjoner palmelørdag. Røde Kors melder om at utfarten var middels til liten. De fikk inn rapporter på tre skader totalt. To på Budor og i Brøttum mottok de ett alvorlig sykdomstilfelle, som ble sendt til sykehus.

  • To leteaksjoner i Oppland

    Røde Kors har hatt to leteaksjoner hittil i påsken. En leteaksjon på Spiterstulen i Gudbrandsdalen, og en leteaksjon på Valdresflye/Jotunheimen. Begge aksjonene hadde positive utfall. Nordre Land Røde Kors melder også om ni skader så langt i påskefjellet.

  • Ras sperrer veien

    Et lite snøras har gått på riksvei 15 ved Bybergtunellen i Lom og sperrer veien. Ingen er tatt i raset. Det blir skiltet omkjøring. Politiet i Innlandet ber trafikanter om ikke å snu og skape farlige situasjoner i veibanen.