– Ikke riktig at ett syn skal diktere ett annet

Prost Sevat Lappegard sier det er beklagelig at kirkemøtet stemte mot å innføre vielser for homofile. Han er likevel sikker på at det snart vil være mulig for homofile å gifte seg i kirken.

Sevat Lappegard

Prost i Sør-Østerdal prosti, Sevat Lappegard, har arbeidet for at homofile skal få gifte seg i kirken i mange år. Selv om Kirkemøtet tirsdag stemte nei til dette, er han sikker på det vil bli en realitet etter hvert.

Foto: Knut Sveen / NRK

Tirsdag stemte Kirkemøtet over om homofile skal få lov til å gifte seg i kirken. Med 51 stemmer for og 64 mot ble forslaget om at det utarbeides en egen vielsesliturgi for likekjønnede par avvist.

Det synes prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard, er synd.

– Det er veldig beklagelig, først og fremst for de det gjelder; de som er homofile og som har lyst til å gifte seg i kirken. Det blir det da ikke anledning til foreløpig, og det er synd. Det er også beklagelig den måten kirken framstår på, det er uheldig. Det er veldig lite i tråd med det som skal være kirkas holdning og vesen, sier han.

Ønsket en form for «reservasjonsrett»

Lappegard forteller at man så for seg en mellomløsning, der begge synene i saken kunne høres.

– I kirken var det et gjennombrudd i 2006 da Kirkens Lærenemd konkluderte med at homofilt samliv skulle aksepteres. Det er sju år siden, og vi håpte nå at Kirkemøtet ville ta til etterretning at det nå er to syn, og at det ikke er riktig at det ene synet skal diktere det andre, sier Lappegard.

Lappegard forteller at de så for seg en løsning med en slags reservasjonsrett, der de som ønsket å vie homofile kunne få lov til det, mens de som er imot kan velge å la være.

– Det er jo også en del motstand mot homofile i samfunnet generelt; det er jo ikke mer enn førti år siden det var forbudt. De holdninger lever fortsatt, og nettopp derfor mener jeg at kirken har en oppgave med å gå foran og vise klare holdninger, og at dette er det ingen grunn til å være motstander av, mener Lappegard.

– Det er innlysende at det vil komme

Lappegard tror ikke saken er tapt. Snarere tvert imot tror han at det snart vil være anledning for homofile å gifte seg i kirken.

– Det er innlysende at det vil komme. Det finnes ikke lenger god nok teologisk argumentasjon for å opprettholde det gamle synet om at homofilt samliv er mindreverdig heterofilt samliv. Hovedargumentet er hovedprinsippet i all bibelsk sammenheng, at Gud gjør ikke forskjell på folk, forteller han.

Om to år er det valg til nytt kirkemøte.

– Det kan hende det er en annet flertallskonstellasjon da. Det er tross alt bare sju personer av 125 som må skifte mening, så jeg tror nok det vil skje til slutt, sier Lappegard.